Thông tin tiếp cận đất đai
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2021 thị xã Giá Rai (22/02/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Giá Rai.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2021 huyện Vĩnh Lợi (22/02/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lợi.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2021 huyện Phước Long (22/02/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phước Long.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2021 huyện Hồng Dân (22/02/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Dân.

Kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu (03/02/2021)

Theo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả dự án Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu, Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để công bố công khai nội dung dự án trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu theo quy định.

Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu (21/01/2021)

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu.

Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (21/08/2020)

Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh Quyết định ban hành.

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (04/06/2020)

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh Quyết định ban hành.

Bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (15/05/2020)

Quyết định bãi bỏ Quyết của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được ban hành.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (17/01/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh bạc Liêu vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh