- Ngày 25/10, Bạc Liêu ghi nhận 154 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 - Hội nghị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ - Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 - Ngày 24/10, Bạc Liêu ghi nhận 155 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 - Đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Nai thăm, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bạc Liêu - Tổng kết, đánh giá quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 - Ngày 23/10, Bạc Liêu ghi nhận 130 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 - Tình hình thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch ngày 22/10/2021 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV: Thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và một số dự án luật - Họp thành viên UBND tỉnh tháng 10 (lần 2) - Ngày 22/10, Bạc Liêu ghi nhận 83 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 - Hội viên điển hình trong phong trào học và làm theo Bác - Tổng kết các nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị - Tình hình thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch ngày 21/10/2021 - Ngày 21/10, Bạc Liêu ghi nhận 102 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2
Danh sách người phát ngôn
Danh sách người phát ngôn
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách người phát ngôn các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu xin đăng tải danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu.

STT

Họ và tên

Chức vụ/

cơ quan

Số điện thoại

E.mail

1

Nguyễn Tấn Khương

Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh Bạc Liêu

0916.337.447

khuongnt@baclieu.gov.vn

2

Nguyễn Bình Thuận

Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường

02913.556.667

0939.501.557

nguyenbinhthuan.stnmtbl@gmail.com

3

Nguyễn Minh Tùng

Phó Giám đốc 

Sở Y tế

02913.959.881

0913.892.260

tungnm@baclieu.gov.vn

4

Trần Văn Sỹ

Phó Giám đốc 

Sở Tài chính

02913.823.905

0913.922.369

sytv@baclieu.gov.vn

5

Nguyễn Vũ Thường

Phó Giám đốc 

Sở Nội vụ

0985.940.086

 

6

Vưu Nghị Bình

Giám đốc 

Sở Tư pháp

02913.823.858

0908.400.114

vuunghibinhls@gmail.com

7

Bùi Minh Túy

Phó Giám đốc 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

02913.969.469

0913.952.851

 

8

Phạm Thành Hiến

Phó Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

02913.826.797

0918.693.009

hienpt@ baclieu.gov.vn

9

Lê Văn Hoàng

Phó Giám đốc

Sở Công Thương

0913.174.163

levanhoangsct@gmail.com

10

Thái Quốc Lưu

Phó Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

0913.125.379

tutt@ baclieu.gov.vn

11

Huỳnh Quốc Ca

Giám đốc

Sở Xây dựng

02913.828.757

0913.990.994

huynhquocca@gmail.com

12

Nguyễn Huy Dũng

Giám đốc 

Sở Giao thông Vận tải

02913.823.871

0913.631.484

huydung@ baclieu.gov.vn

13

Dương Hồng Tân

Phó Giám đốc 

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

02913.955.602

0983.880.615

hongtan67@ gmail.com

14

Phạm Minh Hải

Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0913.990.333

Phamhai041962@gmail.com

15

Huỳnh Minh Ứng

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

02916.554.890

0913.190.827

thanhtratinh@ baclieu.gov.vn

16

Hồ Hoàng Cánh

Phó Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo

02913.780.628

0918.379.413

canhhn@baclieu.gov.vn

17

Trịnh Việt Đoàn

Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

02913.705.878

0918.440.990

vietdoanbl@ gmail.com

18

Vương Tuấn Tài

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp

02913.957.696

0918.234.094

tuantai1968@ gmail.com

19

Lê Việt Thắng

Giám đốc

Công an tỉnh

0693.788.233

0983.504.800

 

20

Nguyễn Hoàng Sa

Chính ủy

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

0913.665.862

 

21

Huỳnh Thanh Hùng

Phó Chính ủy

Bộ Chỉ huy Bộ đôi Biên phòng tỉnh

02916.285.979

0917.948.471

 

22

Châu Quốc Kháng

Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

0917.837.878

 

23

Phùng Văn Định

Phó Chánh Văn phòng Tòa án tỉnh

02913.823.878

0944.320.848

pvdinh999@gmail.com

24

Hà Văn Tưởng

Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

02913.823.757

0918.492.784

hvtuong_baclieu@vks.gov.vn

25

Lê Quốc Minh

 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự

02913.959.353

0919.892.449

 

26

Nguyễn Tuấn Kiệt

Phó Cục trưởng

Cục Thuế tỉnh

02913.823.947

0918.441.772

ntkiet.bli@gdt.gov.vn

27

Lê Danh Đấu

Giám đốc

Bảm hiểm xã hội tỉnh

02913.827.197

0913.892.663

dauld@baclieu.vss.gov.vn

28

Lê Văn Măng

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước

02913.823.887

0913.102.730

mang.levan@sbv.gov.vn

29

Dương Văn Viên

Giám đốc

Kho bạc Nhà nước

02913.823.923

0918.162.355

viendv@vst.gov.vn

30

Nguyễn Thu Hằng

Phó Cục trưởng

Cục Thống kê

0919.434.158

nguyenthuhangbl1978@gmail.com

31

Trương Hồng Trang

Chủ tịch

Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

02913.820.237

0918.509.499

trangth.baclieu@gmail.com

32

Nguyễn Trang Anh Thư

Trưởng Ban Tuyên giáo

Tỉnh Đoàn

02913.824.003

0947.302.489

tranganhthu89@gmail.com

33

Phạm Ngọc Thành

Phó Chủ tịch

Hội Cựu chiến binh tỉnh

0913.990.812

 

34

Nguyễn Văn Khanh

Chủ tịch

Liên Đoàn lao động tỉnh

02913.824.097

0919.212.771

nguyenvankhandld@gmail.com

35

Huỳnh Nguyễn Trúc Linh

Phó Chủ tịch

Liên Đoàn lao động tỉnh

02913.824.098

0949.080.891

huynhlinhcdbl@gmail.com

36

Huỳnh Hoàng Anh

02913.954.190

0949.020.469

anhhoangcdbl@gmail.com

Thành phố Bạc Liêu

37

Lê Kim Thúy

Chủ tịch 

UBND thành phố Bạc Liêu

0973.481.483

kimthuybtg@gmail.com

38

Nguyễn Thùy Trang

Chủ tịch

UBND Phường 1

0936.977.007

nguyenthuytrang.ubnd@gmail.com

39

Huỳnh Thị Kiều Linh

Phó Chủ tịch

UBND Phường 2

0917.484.552

kieulinhp2@ gmai.com

40

Triệu Minh Tứ

Phó Chủ tịch

UBND Phường 3

0988.008.157

trieuminhtu1@gmail.com

41

Ngô Thị Bích Diễm

Phó Chủ tịch

UBND Phường 5

0948.807.989

ngocdiemp@gmail.com

42

Nguyễn Thành Trung

Phó Chủ tịch

UBND Phường 7

0913.197.990

nguyenthanhtrung@baclieu.gov.vn

43

Trương Chí Cường

Chủ tịch

UBND Phường 8

0988.211.387

Truongcuong1981.ct@gmail.com

44

Võ Văn Vũ

Phó UBND Phường Nhà Mát

0946.087.414

vovanvu0206@gmail.com

45

Dương Thị An Til

Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành

0916.089.890

vanphonghiepthanh@gmail.com

46

Trần Mỹ Thuận

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch

0382.827.110

mythuanbl@gmail.com

47

Quách Lập

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông

0983.353.494

vpubvinhtrachdong@gmail.com

Thị xã Giá Rai

48

Trần Nam Duy

Chánh Văn phòng

HĐND, UBND thị xã Giá Rai

0941.841.808

duynn@baclieu.gov.vn

49

Võ Hoàng Phương

Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây

02913.867.110

0913.888.276

luthaibach@gmail

50

Lê Quốc Anh

Phó Chủ tịch UBND phường Láng Tròn

02913.620.119

0947.266.771

quoccanh@baclieu.gov.vn

51

Trần Thị Hồng Hoa

Phó Chủ tịch UBND phường Hộ Phòng

02913.850.282

0919.757.103

honghoaubndhp@gmail.com

52

Lý Văn Đáng

Chủ tịch UBND Phường 1

0946.221.199

lydangubnd@gmail.com

53

Huỳnh Văn Cọl

Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh

02913.853.466

0918.504.354

hvlttgr@gmail.com

54

Lương Văn Khương

Phó Chủ tịch xã Phong Tân

0913.722.484

khuonglv@baclieu.gov.vn

55

Lâm Ngọc Giàu

Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh

0942.260.113

lamngocgiauca@gmail.com

56

Châu Ngọc Giàu

Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông

0948.787.161

chaungocgiaubl@gmail.com

57

Dương Ngọc Diễm

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phong

02913.853.476

0945.131.363

duongngocdiem1984@gmail.com

58

Võ Kim Y

Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh A

0941.721.404

vokimy2016@gmail.com

Huyện Hòa Bình

59

Nguyễn Văn Chung

Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình

02913.880.333

0909.053.083

 

60

Trần Quốc Tính

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh

0943.747.100

quoctinvt1978@gmail.com

61

Nguyễn Duy Hân

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu A

0918.294.319

nguyenduyhan1970@gmail.com

62

Trần Nghiệp Đoàn

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ A

0919.990.702

doanubndvinhmya@gmail.com

63

Dương Việt Khởi

Chủ tịch UBND xã Minh Diệu

0913.875.950

duongvietkhoi165@gmail.com

64

Nguyễn Ngọc Phương

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu

0917.727.445

ngocphuonghb2014@gmail.com

65

Phan Thanh Nhàn

Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Bình

0911.422.333

ptnhanubnd@gmail.com

66

Huỳnh Văn Tính

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ B

0918.345.257

huynhtinhhb@gmail.com

67

Trương Văn Hổ

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình

02913.893.707

0914.676.867

Truongvanho1970@gmail.com

Huyện Phước Long

68

Trần Văn Liêm

Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long

0918.761.949

liemtv@baclieu.gov.vn

69

Trần Văn Triều

Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long

0913.010.243

trieutv@baclieu.gov.vn

70

Dương Quốc Trung

Chủ tịchUBND xã Phước Long

0914.521.677

trungdq@baclieu.gov.vn

71

Châu Minh Đức

Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây A

0947.838.509

duccm@baclieu.gov.vn

72

Nguyễn Văn Phúc

Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây B

0913.090.978

phucnv@baclieu.gov.vn

73

Trần Hoàng Lĩnh

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú Tây

0918.991.800

linhth@baclieu.gov.vn

74

Huỳnh Hữu Tính

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú Đông

0913.785.209

tinhhh@baclieu.gov.vn

75

Phạm Diệu Hiền

Chủ tịch UBND xã Hưng Phú

0945.844.476

hienpd@baclieu.gov.vn

76

Sơn Minh Triều

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh

0913.631.888

trieusm@baclieu.gov.vn

Huyện Đông Hải

77

Tô Minh Đương

Chủ tịch UBND huyện Đông Hải

0918.419.725

 

78

Nguyễn Hoàng Toàn

Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào

0918.160.918

 

79

Bùi Chí Nguyện

Chủ tịch UBND xã An Phúc

0918.727.773

 

80

Lê Văn Ngươn

Quyền Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông A

0915.885.996

 

81

Trương Đức Trọng

Chủ tịch UBND xã Điền Hải

0913.994.383

 

82

Võ Văn Hưng

Chủ tịch UBND xã An Trạch

0918.339.440

 

83

Trương Đông Hải

Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông A

0948.943.177

 

84

Quách Chí Nguyện

Chủ tịch UBND xã Long Điền

0918.240.545

 

85

Trần Văn Đảm

Chủ tịch UBND xã An Trạch A

0918.641.690

 

86

Trần Văn Phúc

Chủ tịch UBND xã Định Thành

0918.059.363

 

87

Nguyễn Văn Lẹ

Chủ tịch UBND xã Định Thành A

0913.694.682

 

88

Đại Hồng Diệu

Chủ tịch UBND xã Long Điền Tây

0946.222.400

 

89

Võ Phương Lam

Phó Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin

02913.844.376

0916.444.808

phuonglamdh81@gmail.com

Huyện Hồng Dân

90

Nguyễn Văn Thới

Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân

02913.876.635

0918.237.995

thoinv@baclieu.gov.vn

91

Trần Thành Hon

Chủ tịch UBND xã Ninh Quới A

0917.797.197

tranthanhhonubndxnqa@gmail.com

92

Trương Văn Thuận

Chủ tịch UBND thị trấn Ngan Dừa

0919.411.407

truongvanthuanhd@gmail.com

93

Dư Văn Lục

Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi

0918.523.014

lucdv@baclieu.gov.vn

94

Nguyễn Ngọc Tửng

Chủ tịch UBND xã Ninh Hòa

02913.865.788

0919.101.785

nguyenngoctungntla@gmail.com

95

Lê Văn Đang

Chủ tịch UBND xã Ninh Thanh Lợi A

02913.511.516

0946.007.789

dangubndntla@gmail.com

96

Võ Như Ý

Chủ tịch UBND xã Ninh Quới

02913.871.003

0945.222.871

vonhuy.ubndnq@gmail.com

97

Võ Văn Thum

Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh

02913.569.001

0919.727.097

vovanthumtthd@gmail.com

98

Nguyễn Quốc Thái

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A

02913.875.898

0913.060.099

nguyentaiphu2015@gmail.com

99

Lưu Văn Tụy

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc

0947.411.229

tuylv@baclieu.gov.vn

Huyện Vĩnh Lợi

100

Từ Minh Phúc

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi

02913.735.2222/0913.892.919

ubndhvl@baclieu.gov.vn

101

Uông Văn Thịnh

Chủ tịch UBND thị trấn Châu Hưng

02913.830.312

0919.342.063

ubndttch@baclieu.gov.vn

102

Đặng Hoàng Khải

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng A

02913.890.664

0888.755.456

xvhahvl@baclieu.gov.vn

103

Lê Thanh Tuấn

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng

02913.890.512

0948.904.474

xvhhvl@baclieu.gov.vn

104

Nguyễn Thanh Nhường

Chủ tịch UBND xã Hưng Thành

02913.894.864

0918.558.083

ubndxht@baclieu.gov.vn

105

Nhan Anh Dũng

Chủ tịch UBND xã Long Thạnh

02913.891.612

0918.251.914

ubndxlt@baclieu.gov.vn

106

Nguyễn Văn Cẩm

Chủ tịch UBND xã Châu Hưng A

02913.830.755

0918.661.634

ubndxcha@baclieu.gov.vn

107

Phạm Văn Lắm

Chủ tịch UBND xã Châu Thới

02913.896.077

0918.160.968

ubndxct@baclieu.gov.vn

108

Nguyễn Hoàng Em

Chủ tịch UBND xã Hưng Hội

02913.826.237

0856.994.643

ubndxhh@baclieu.gov.vn

 

Số lượt xem: 19420

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh