- Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại thành phố Cần Thơ - Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam - Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Cải cách hành chính
Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương (21/01/2021)

Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (21/01/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bac Liêu năm 2021.

Bạc Liêu triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (15/01/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 (31/12/2020)

Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Nội vụ về xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.

Tổng kết thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (27/11/2020)

Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được ban hành.

Thí điểm sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện để chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (27/11/2020)

Bạc Liêu vừa có Quyết định phê duyệt Đề án Thí điểm sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện để chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật bổ sung thông tin xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp Căn cước công dân (17/11/2020)

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của tỉnh  (Đề án 896)  vừa có văn bản chỉ đạo về việc rà soát, cập nhật bổ sung thông tin phục vụ xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp Căn cước công dân.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (02/11/2020)

Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 (08/10/2020)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Đẩy mạnh phát triển Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (01/09/2020)

Ngày 01/9, đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đẩy mạnh phát triển Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh