Công bố thủ tục hành chính
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (05/10/2021)

Ngày 04/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư - lưu trữ được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu (05/10/2021)

Ngày 05/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư - lưu trữ được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (01/10/2021)

Trong quý III/2021, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đạt nhiều kết quả tích cực.

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021 (27/09/2021)

Năm 2021 các cơ quan, đơn vị đã tích cực tổ chức triển khai, thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) đúng theo Kế hoạch đề ra.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (08/09/2021)

Ngày 08/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (08/09/2021)

Ngày 08/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (08/09/2021)

Ngày 08/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ở các lĩnh vực Xây dựng (20/08/2021)

Ngày 20/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ở các lĩnh vực Xây dựng.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (20/08/2021)

Ngày 20/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (20/08/2021)

Ngày 20/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh