Chuyển đổi số
Tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu (05/10/2021)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (19/08/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 (04/05/2021)

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 vừa được ban hành.

“Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” (22/04/2021)

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (29/03/2021)

Tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (29/03/2021)

Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021 vừa được ban hành.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu (17/03/2021)

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu (Ban Chỉ đạo) vừa được ban hành để quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo.

Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (17/12/2020)

Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được ban hành.

Ban hành mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (01/12/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định ban hành mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, theo đó:

Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu (11/11/2020)

Quy chế Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh