- Công khai tham vấn báo cáo tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu nuôi tôm công nghệ cao tại xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải - Đại hội Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Hội thi “Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu, năm học 2022 - 2023 - Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X - Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều kiểm tra tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất vụ lúa Hè Thu tại huyện Hồng Dân và Phước Long - Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải - Họp thành viên UBND tỉnh tháng 5/2023 (lần 2) - Tỉnh ủy Bạc Liêu phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi quyển sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bạc Liêu tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023 - Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới - Bộ Công thương phát động phong trào tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023 - Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023 - Công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

null Công bố Danh bạ đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu

Công bố Danh bạ đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu
Thứ bảy, 01/04/2023, 10:28

Tỉnh Bạc Liêu vừa công bố Danh bạ đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến người dân, doanh nghiệp tra cứu số điện thoại đường dây nóng trong Danh bạ dưới đây để phản ánh, kiến nghị về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu khi cần thiết. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân được giao trách nhiệm, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định.

Danh bạ đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại đường dây nóng

Hộp thư điện tử

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1

Tô Thành phương

Phó Chánh Văn phòng

0908.991.656

tothanhphuong1968bl@gmail.com

2

Trần Thanh Thủy

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

0945.668.979

thuytt@baclieu.gov.vn

Bảo hiểm xã hội tỉnh

1

Triệu Trung Hiếu

Phó Giám đốc

0918.448.457

hieutt@baclieu.vss.gov.vn

2

Nguyễn Thành Đồng

Chánh Văn phòng

0914.786.611

dongnt@baclieu.vss.gov.vn

Công an tỉnh

1

Bùi Xuân Khởi

Phó Giám đốc

0913.990.737

Buixuankhoibl@gmail.com

2

Lê Thanh Hùng

Phó Giám đốc

0915.737.637

le.th7673@gmail.com

3

Phan Hoài Vũ

Trưởng phòng Tham mưu

0989.017.427

phananhkiennghi.cabl@gmail.com

Cục Thuế tỉnh

 1

Võ Đông Xuân

Cục trưởng Cục thuế

0913.763.289

vdxuan.bli@gdt.gov.vn

2

Hứa Kim Lâm

Phó Trưởng phòng, phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

0919.101.040

hklam.bli@gdt.gov.vn

Sở Tư pháp

1

Vưu Nghị Bình

Giám đốc

0908.400.114

lsvuunghibinh@gmail.com

2

Đỗ Hồng Quang

Chánh Văn phòng

0917.494.253

dhquang1982@gmail.com

Sở Giao thông vận tải

1

Nguyễn Huy Dũng

Giám đốc

0911.744.994

huydung@baclieu.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Dung

Trưởng phòng quản lý phương tiện và người lái

0919.927.837

dungnn@baclieu.gov.vn

Sở Y tế

1

Bùi Quốc Nam

Giám đốc

0913.681.235

buiquocnampl@yahoo.com.vn

2

Diệp Văn Hon

Trưởng phòng TC-HC

0918.547.079

bsdiephonpl@gmail.com

Sở Nội vụ

1

Nguyễn Quốc Liêm

Phó Giám đốc

0913.892.373

liemnq@baclieu.gov.vn

2

Trần Thị Trang

Phó Chánh Văn phòng

0941.692.808

thitrang@baclieu.gov.vn

Thanh tra tỉnh

1

La Văn Viễn

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

0918.351.908

Lavanvien@thanhtra.baclieu.gov.vn

2

Nguyễn Hùng Cường

Phó Chánh Văn phòng

0945.293.968

lamvinhcuong088@gmail.com

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Ngô Nguyên Phong

Phó Giám đốc

0908.991.699

Nguyenphongbl1978@gmail.com

2

Phan Quốc Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0918.570.726

phanquoctuansnn@gmail.com

Sở Thông tin và Truyền thông 

1

Bùi Thanh Toàn

Giám đốc

0913.892.299

toanbt@baclieu.gov.vn

2

Trần Nhật Huy

Phó Chánh Văn phòng

0888.112.244

nhathuy@baclieu.gov.vn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Lý Vỹ Triều Dương

Phó Giám đốc

0913.049.094

trieuduongbl@gmail.com

2

Quách Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Kế hoạch

0919.144.039

liemdlbl@gmail.com

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

1

Võ Thanh Hùng

Phó Trưởng ban

0918.444.445

vohungbaclieu@gmail.com

2

Huỳnh Ánh Phượng

Phó Chánh Văn phòng

0942.719.080

huynhanh.phuong56@gmail.com

Ban Dân tộc và Tôn giáo

1

Hứa Ngọc Triệu

Phó Trưởng Ban

0918.720.127

trieuhnbdttg@gmail.com

2

Vũ Thị Phương Nam

Trưởng phòng Tổng hợp - Thanh tra

0918.787.176

bdt@baclieu.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1

Phạm Thành Hiến

Phó Giám đốc

0918.693.009

hienptkhdt@gmail.com

2

Nguyễn Quốc Khánh

Chánh Văn phòng

0949.002.005

nguyenquockhánhkhdtbl@gmail.com

Sở Công Thương

1

Phan Thị Thu Oanh

Phó Giám đốc

0989.102.126

oanhptt@baclieu.gov.vn

2

Thái Bảo Lộc

Phó Chánh Văn phòng

0913.653.943

loctb@baclieu.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Nguyễn Bình Thuận

Giám đốc

0939.501.557

nguyenbinhthuan.stnmtbl@gmail.com

2

Nguyễn Văn Thuấn

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

0903.377.205

nguyenthuan2411@gmail.com

Sở Xây dựng

1

Dương Chí Bình

Phó Giám đốc

0913.990.631

binhdtxdcb@gmail.com

2

Nguyễn Thành Nhân

Chánh Văn phòng

0913.160.033

thanhnhansxdbl@gmail.com

Sở Tài chính

1

Lê Minh Hải

Giám đốc

0913.821.404

lmhai73@gmail.com

2

Tăng Thị Trà My

Chánh Văn phòng

0943.708.087

tramy9891@yahoo.com

Sở Khoa học và Công nghệ

1

Huỳnh Hùng Dũng

Phó Giám đốc

0918.305.759

dunghh@baclieu.gov.vn

2

Bùi Quang Thống

Phó Chánh Văn phòng

0979.979.494

thongbq@baclieu.gov.vn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Nguyễn Thùy Như

Phó Giám đốc

0942.119.668

nhunt@baclieu.gov.vn

2

Trương Thị Diễm Hương

Phó Chánh Văn phòng

0917.142.614

huongttd@baclieu.gov.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Nguyễn Bá Long

Phó Giám đốc

0918.028.778

longnb@baclieu.gov.vn

2

La Thanh Sơn

Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0945.486.488

sonlt@baclieu.gov.vn

 

Số lượt xem: 3945

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
ipv6 ready