• Hình 1
    Hình ảnh Doanh nghiệp
  • Hình DN
    Hình ảnh Doanh nghiệp 2
Công bố thông tin của doanh nghiệp
Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (16/04/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa báo cáo Bộ Tài chính về kết quả giám sát tài chính năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu.

Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu năm 2021 (09/04/2021)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải các nội dung cần công bố như sau:

Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu năm 2020 (28/05/2020)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu năm 2020, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải các nội dung cần công bố như sau: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020. - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp ...
Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2018 (17/07/2019)

Căn cứ Công văn số 7717/BTC-TCNH ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu: Xếp loại A.

Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) (19/04/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải các nội dung trên như sau:

Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 (29/10/2018)

Căn cứ Công văn số 8924/BTC-TCNH ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đánh giá, xếp loại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu: Xếp loại A.

Đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp
Dịch vụ Công tỉnh Bạc Liêu
Thủ tục hành chính
Tiếp nhập phản ánh doanh nghiệp
Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh