null Những mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Những mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thứ ba, 09/03/2021, 15:36

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG  ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Cổng TTĐT tỉnh tổng hợp các mốc thời gian cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Chậm nhất ngày 07/02/2021 (105 ngày, trước ngày bầu cử):

+ Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố;

+ Thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã.

Chậm nhất là ngày 17/02/2021 (95 ngày, trước ngày bầu cử): Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất.

Khoảng ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021 (85 - 90 ngày, trước ngày bầu cử): Các địa phương gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ở địa phương mình về Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chậm nhất ngày 04/3/2021 (80 ngày, trước ngày bầu cử):

Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Chậm nhất là ngày 14/3/2021 (70 ngày, trước ngày bầu cử):

+ Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội;

+ Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã.

Chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021 (70 ngày, trước ngày bầu cử): Thời hạn cuối tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử.

Chậm nhất là ngày 19/3/2021 (65 ngày, trước ngày bầu cử): Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2.

Chậm nhất là ngày 03/4/2021 (50 ngày, trước ngày bầu cử): Thành lập Tổ bầu cử.

Chậm nhất là ngày 13/4/2021 (40 ngày, trước ngày bầu cử): Lập và niêm yết danh sách cử tri.

Chậm nhất là ngày 18/4/2021 (35 ngày, trước ngày bầu cử): Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3.

Chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày, trước ngày bầu cử): Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ngày 13/5/2021 (10 ngày, trước ngày bầu cử): Ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

Ngày 22/5/2021 (trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ): Kết thúc việc vận động bầu cử.

- Ngày 23/5/2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chậm nhất là ngày 02/6/2021 (10 ngày, sau ngày bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã.

Chậm nhất là ngày 12/6/2021 (20 ngày, sau ngày bầu cử): Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.

- Các địa phương tiến hành tổng kết cuộc bầu cử từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử cho đến trước ngày 22/6/2021.

Khánh Vy (tổng hợp)

Số lượt xem: 280

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh