- Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ngày 31/7/2021 - Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19 - Bạc Liêu kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh - Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp trong tỉnh - Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ngày 30/7/2021 - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ các lĩnh vực giáo dục và đào tạo - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã lĩnh vực giáo dục và đào tạo - Họp thành viên UBND tỉnh tháng 7/2021 - Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ngày 29/7/2021 - Hai công dân về từ Thành phố Hồ Chí Minh dương tính với SARS-COV-2 - Kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu - Bạc Liêu bố trí Khu cách ly tập trung và Khu cách ly tạm thời nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện tình hình mới - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid-19 tỉnh họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố

null Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thứ năm, 01/07/2021, 10:23

SỐ/KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN
 BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

TẬP TIN

VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1015/TTg-KGVX

25/7/2021

Thủ tướng Chính phủ

Vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng dịch Covid-19

Chi tiết

969/TTg-KGVX

17/7/2021

Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương

Chi tiết

23/2021/QĐ-TTg

07/7/2021

Thủ tướng Chính phủ

Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chi tiết

68/NQ-CP

01/07/2021

Chính phủ

Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chi tiết

47/2021/TT-BTC

24/6/2021

Bộ Tài chính

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chi tiết

44/2021/NĐ-CP

31/3/2021

Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

21/NQ-CP

26/02/2021

Chính phủ

Về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

Chi tiết

19/CT-TTg

24/4/2020

Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chi tiết

16/CT-TTg

31/3/2020

Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

15/CT-TTg

27/3/2020

Thủ tướng Chính phủ

Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

VĂN BẢN CỦA TỈNH

3109/UBND-KGVX

28/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Bố trí Khu cách ly tập trung và Khu cách ly tạm thời nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong điều kiện tình hình mới

Chi tiết

3045/UBND-KGVX

26/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp công nghệ trong công tác phòng, chống COVID - 19

Chi tiết

3044/UBND-KT

26/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng dịch Covid-19 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021

Chi tiết

3038/UBND-KGVX

26/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Quản lý đối tượng thuộc diện đặc biệt vào tỉnh để thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội đảm bảo các yêu cầu phòng chống COVID - 19

Chi tiết

3030/UBND-KGVX

26/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Chấn chỉnh quản lý chặt chẽ không cho người dân ra đường khi không thật sự cần thiết nhằm đảm bảo tinh thần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống COVID - 19

Chi tiết

3022/UBND-KGVX

24/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Áp dụng giảm thời gian cách ly và cho cách ly y tế tại nhà, tại các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn (đối với F1 và người đến từ vùng dịch) song phải đáp ứng các tiêu chí yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19

Chi tiết

2976/UBND-KT

22/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Tăng cường công tác quản lý người dân di chuyển ra khỏi địa phương trong tình hình dịch bệnh phức tạp theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4920/VPCP-KGXV ngày 20/7/2021

Chi tiết

2973/UBND-KT

22/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Quản lý sinh hoạt tập trung, lưu trú tạm thời đối với người lái xe, phụ xe của các phương tiện vận tải hàng hóa khi vào địa bàn và có nhu cầu lưu trú lại để đảm bảo phòng, chống dịch COVID - 19, đồng thời đảm bảo sức khỏe các đối tượng này

Chi tiết

2940/UBND-KT

21/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa đường thủy nội địa gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

99/TB-SGTVT

21/7/2021

Sở Giao thông vận tải

Tổ chức hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

905/SYT-NVY

20/7/2021

Sở Y tế

Giao Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên xe lưu động

Chi tiết

2915/UBND-KGVX

20/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Bổ sung hướng dẫn thực hiện một số nội dung giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Công văn số 2887/UBND-KGVX)

Chi tiết

2042/VP-KGVX

20/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Điều chỉnh Công văn số 2803/UBND-KGVX ngày 13/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Chi tiết

2907/UBND-KGVX

19/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Phân công phụ trách địa bàn và hướng dẫn kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện, cấp xã (thay thế Công văn số 2903/UBND-KGVX)

Chi tiết

2895/UBND-KT

19/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Quản lý chỗ nghỉ của người lái xe, phụ xe của các phương tiện vận tải hàng hóa khi vào địa bàn để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo sức khỏe các đối tượng này

Chi tiết

2910/UBND-KT

19/7/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Quản lý các phương tiện vận tải hàng hóa khi vào địa bàn tỉnh và lưu thông nội bộ tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay

Chi tiết

1167/QĐ-UBND

19/7/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Hồng Dân

Chi tiết

850/SGTVT-QLVT

18/07/2021

Sở Giao thông vận tải

Thông báo phân luồng giao thông (luồng xanh) cho phương tiện lưu thông hàng hóa qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hôi

Chi tiết

310/QĐ-UBND

17/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Quy định đối tượng, mức chi chính sách liên quan đến hỗ trợ người lao đông gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

2887/UBND-KGVX

17/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Triển khai thực hiện Chỉ số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ ngày 31/3/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

2886/UBND-KGVX

17/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Quản lý hoạt động các chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

1162/QĐ-UBND

17/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

1161/QĐ-UBND

17/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Điều chỉnh thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết

100/KH-UBND

17/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

2862/UBND-KGVX

16/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Dự kiến áp dụng 03 phương án tổ chức cách ly (đối với F1 và người từ vùng dịch vào tỉnh) theo lộ trình nhằm phù hợp điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19

Chi tiết

2859/UBND-KGVX

16/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Hướng dẫn các hoạt động trên địa bàn nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19

Chi tiết

2848/UBND-KGVX

15/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Chi tiết

2843/UBND-KGVX

15/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để giải quyết khó khăn cho tất cả người trực tiếp bán vé xổ số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

2834/UBND-KGVX

15/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Tạo điều kiện lưu thông nội tỉnh thuận lợi và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dich Covid-19

Chi tiết

2815/UBND-KGVX

14/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Phân công rà soát, đề xuất việc tổ chức cách ly y tế tại khách sạn, cơ sở lưu trú nhằm bổ sung cơ sở vật chất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

2814/UBND-KGVX

14/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Quản lý các bến khách ngang sông giáp ranh với các tỉnh bạn nhằm đảm bảo phòng, chống Covid-19

Chi tiết

1138/QĐ-UBND

14/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Một số biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

2803/UBND-KGVX

13/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Tăng cường quàn lý các khu cách ly tập trung và áp dụng thí điểm cách ly y tế tại nhà (đối với F1 và người về từ vùng dịch) nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid -19

Chi tiết

1131/QĐ-UBND

13/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội đề phòng, chống dịch Covid-19 (ấp Bình Hổ A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long)

Chi tiết

1130/QĐ-UBND

13/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội đề phòng, chống dịch Covid-19 (ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long)

Chi tiêt

2784/UBND-KGVX

12/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Điều chỉnh một phần Công văn số 2671/UBND-KGVX ngày 206/7/2021 của Chủ tịch đối với lái xe vào tỉnh

Chi tiết

2748/UBND-KGVX

12/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Tăng cường kiểm soát, nắm chặt danh sách lực lượng lái xe trên địa bàn tỉnh

Chi tiết

2747/UBND-KGVX

12/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Tạo điều kiện cho người và phương tiện ra vào địa bàn huyện Phước Long trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg

Chi tiết

2760/UBND-KGVX

12/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Tạm dừng tổ chức các hoạt động giáo dục và hoạt động hè để phòng, chống dịch Covid -19

Chi tiết

1109/QĐ-UBND

11/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Phước Long

Chi tiết

2671/UBND-KGVX

06/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Quản lý người, hàng hóa vào tình nhằm vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 vừa không làm gián đoạn các hoạt động kinh tế - xã hội

Chi tiết

2656/UBND-KGVX

05/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Quản lý đưa đi cách ly tập trung đối với người Bạc Liêu trở về từ tỉnh Đồng Tháp nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19

Chi tiết

2655/UBND-KGVX

05/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Thiết lập- thêm 01 chốt chặn kiểm soát giao thông vị trí tại Km52 trên tuyến đường Quản Lộ- Phụng Hiệp thuộc địa bàn ấp Ninh Hòa, xã Ninh Qưới A, huyện Hồng Dân (chốt số 7)

Chi tiết

2633/UBND-KGVX

03/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Quản lý siết chặt người Bạc Liêu trở về từ vùng dịch vào tỉnh nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19

Chi tiết

1834/VP-KGVX

03/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Làm rõ nội dung quy định về các hoạt động sinh hoạt tập trung đông người (đã nêu tại mục 1, Công văn số 2627/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh)

Chi tiết

2627/UBND-GVX

02/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh xuất hiện 02 ca dương tính trên địa bàn tỉnh

Chi tiết

2626/UBND-KGVX

02/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Khẩn trương phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh xuất hiện 02 ca dương tính trong cộng đồng

Chi tiết

2625/UBND-KGVX

02/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Tiếp tục tăng cường quản lý người, phương tiện vào tỉnh và quản lý giám sát chặt chẽ địa bàn trong công tác phòng chống dịch

Chi tiết

2605/UBND-KGVX

01/07/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19

Chi tiết

2206/UBND-KGVX

07/06/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

Chi tiết

Số lượt xem: 608

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh