- Lấy ý kiến góp ý của các đồng chí cựu cán bộ Đoàn vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Họp thành viên UBND tỉnh tháng 8/2022 - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động - Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 - Tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 - Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế - Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu gặp gỡ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế - Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, khu vực IV năm 2022 - Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh - Đồng chí Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Bạc Liêu - Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp - Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông - Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống dịch

null Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thứ năm, 01/07/2021, 10:23

SỐ/KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN
 BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

TẬP TIN

VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

128/NQ-CP

11/10/2021

Chỉnh phủ

Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Chi tiết

1063/CĐ-TTg

31/7/2021

Thủ tướng
Chính phủ

Về phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết

1015/TTg-KGVX

25/7/2021

Thủ tướng
Chính phủ

Vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng dịch Covid-19

Chi tiết

969/TTg-KGVX

17/7/2021

Thủ tướng
Chính phủ

Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương

Chi tiết

23/2021/QĐ-TTg

07/7/2021

Thủ tướng
Chính phủ

Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chi tiết

68/NQ-CP

01/07/2021

Chính phủ

Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chi tiết

47/2021/TT-BTC

24/6/2021

Bộ Tài chính

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chi tiết

44/2021/NĐ-CP

31/3/2021

Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

21/NQ-CP

26/02/2021

Chính phủ

Về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

Chi tiết

19/CT-TTg

24/4/2020

Thủ tướng
Chính phủ

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chi tiết

16/CT-TTg

31/3/2020

Thủ tướng
Chính phủ

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

15/CT-TTg

27/3/2020

Thủ tướng
Chính phủ

Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

VĂN BẢN CỦA TỈNH ỦY

06-CT/TU

29/8/2021

Ban Thường
vụ Tỉnh ủy

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

VĂN BẢN CỦA TỈNH

1423/VP-KGVX

19/05/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Chuyển Quyết định số 1226/QĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Chi tiết

744/QĐ-UBND

09/05/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Điều chỉnh giảm quy mô giường bệnh trong điều trị COVID-19 cho Khu điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Chi tiết

196/QĐ-UBND

13/05/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cấp độ dịch Covid-19 theo địa bàn áp dụng Quy định tạm thời các biện pháp hành hính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Có hiệu lực từ ngày 14/5/2022)

Chi tiết

632/QĐ-UBND

18/04/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Điều chỉnh một phần Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

612/QĐ-UBND

14/04/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Giải thể Khu Điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Chi tiết

162/QĐ-UBND

09/04/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn và áp dụng Quy định tạm thời các biện pháp hành chính " Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có hiệu lực từ ngày 10/4/2022)

Chi tiết

152/QĐ-UBND

30/03/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cập độ dịch COVID-19 theo địa bàn và áp dụng quy định tạm thời các biện pháp hành chính "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có hiệu lực từ ngày 31/3/2022)

Chi tiết

424/QĐ-UBND

16/03/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Bổ sung tăng thêm chỉ tiêu giường bệnh trong điều trị Covid-19 cho Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 Công an tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

138/QĐ-UBND

15/03/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cập độ dịch COVID-19 theo địa bàn và áp dụng quy định tạm thời các biện pháp hành chính "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (áp dụng từ ngày 16/3/2022)

Chi tiết

385/QĐ-UBND

14/3/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Điều chỉnh một phần Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

130/QĐ-UBND

28/02/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn và áp dụng Quy định tạm thời các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022)

Chi tiết

128/QĐ-UBND

22/02/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn và áp dụng Quy định tạm thời các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có hiệu lực từ ngày 23/02/2022)

Chi tiết

279/QĐ-UBND

24/02/2022

Chủ tịch UBND tỉnh

Thành lập Đơn vị thu dung, điều trị Covid-19 thuộc TTYT huyện Đông Hải

Chi tiết

278/QĐ-UBND

24/02/2022

Chủ tịch UBND tỉnh

Giảm số giường bệnh của Khu điều trị Covid-19 thuộc BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Chi tiết

254/QĐ-UBND

21/02/2022

Chủ tịch UBND tỉnh

Thành lập Đơn vị thu dung, điều trị Covid-19 thuộc TTYT huyện Vĩnh Lợi

Chi tiết

252/QĐ-UBND

21/02/2022

Chủ tịch UBND tỉnh

Giải thể Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 huyện Phước Long

Chi tiết

251/QĐ-UBND

21/02/2022

Chủ tịch UBND tỉnh

Giải thể Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 huyện Hồng Dân

Chi tiết

224/QĐ-UBND

10/02/2022

Chủ tịch UBND tỉnh

Giải thể Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 số 1 tỉnh Bạc Liêu tại Khu Ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

217/QĐ-UBND

09/02/2022

Chủ tịch UBND tỉnh

Giải thể cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 thành phố Bạc Liêu

Chi tiết

155/QĐ-UBND

26/01/2022

Chủ tịch UBND tỉnh

Giải thể Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

Chi tiết

37/QĐ-UBND

27/01/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn và áp dụng Quy định tạm thời các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có hiệu lực từ ngày 28/01/2022)

Chi tiết

208/UBND-KGVX

20/01/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Triển khai thực hiện Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Chi tiết

77/UBND-KGVX

11/01/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Dừng xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

Chi tiết

61/UBND-KGVX

10/01/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Triển khai thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2

Chi tiết

06/QĐ-UBND

07/01/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn và áp dụng Quy định tạm thời các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có hiệu lực từ ngày 08/01/2022)

Chi tiết

603/QĐ-UBND

30/12/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dich COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày (có hiệu lực từ ngày 31/12/2021)

Chi tiết

562/QĐ-UBND

22/12/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dich COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày (có hiệu lực từ ngày 23/12/2021)

Chi tiết

1865/QĐ-UBND

13/12/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Phê duyệt Kế hoạch triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại cho người đã tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19

Chi tiết

542/QĐ-UBND

13/12/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dich COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày (có hiệu lực từ ngày 14/12/2021)

Chi tiết

527/QĐ-UBND

06/12/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dich COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày (có hiệu lực từ ngày 07/12/2021)

Chi tiết

1822/QĐ-UBND

01/12/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Bổ sung tăng thêm chỉ tiêu giường bệnh trong điều trị COVID-19 cho cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 Công an tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

186/KH-UBND

01/12/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch C0VID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

5310/UBND-KGVX

30/11/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Triển khai thực hiện ý kiến của Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp ngày 29/11/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

513/QĐ-UBND

29/11/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dich COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày (có hiệu lực từ ngày 30/11/2021)

Chi tiết

1774/QĐ-UBND

25/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

5242/UBND-KGVX

25/11/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Tạm thời dừng hoạt động Nhà máy may mặc Công ty TNHH MTV Pinetree

Chi tiết

498/QĐ-UBND

20/11/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dich COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày

Chi tiết

495/QĐ-UBND

19/11/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Ngan Dừa thuộc huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

1749/QĐ-UBND

17/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Phê duyệt Kế hoạch cách ly điều trị tại nhà người nhiễm COVID-19 không triệu chứng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

481/QĐ-UBND

15/11/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (hợp nhất, có điều chỉnh bổ sung)

Chi tiết

482/QĐ-UBND

15/11/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có hiệu lực từ ngày 16/11/2021)

Chi tiết

1708/QĐ-UBND

09/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Bổ sung tăng thêm chỉ tiêu giường bệnh trong điều trị COVID-19 cho Khu điều trị COVID-19 cho Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thành phố Bạc Liêu

Chi tiết

4993/UBND-KGVX

09/11/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (theo Công điện số 8149/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ và kết luận cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID -19 ngày 08/11/2021

Chi tiết

468/QĐ-UBND

08/11/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có hiệu lực từ ngày 09/11/2021)

Chi tiết

4944/UBND-KGVX

05/11/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Thông báo về việc không phong tỏa địa bàn thành phố Bạc Liêu

Chi tiết

1671/QĐ-UBND

01/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 huyện Phước Long

Chi tiết

1676/QĐ-UBND

02/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 huyện Hòa Bình

Chi tiết

4880/UBND-KT

03/11/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Bổ sung hướng dẫn hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc địa bàn theo cấp độ dịch là cấp độ 3 và cấp độ 4

Chi tiết

454/QĐ-UBND

02/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Điều chỉnh một phần Quy định tạm thời các biện pháp hành chính " Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

453/QĐ-UBND

02/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Ban hành quy định về hoạt động xây dựng trong điều kiện thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

4843/UBND-KT

02/11/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Hướng dẫn hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc địa bàn theo cấp độ 3 và cấp độ 4

Chi tiết

1669/QĐ-UBND

01/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Bổ sung tăng thêm chỉ tiêu giường bệnh trong điều trị Covid-19 cho Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thành phố Bạc Liêu

Chi tiết

1670/QĐ-UBND

01/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Bổ sung tăng thêm chỉ tiêu giường bệnh trong điều trị Covid-19 cho Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 huyện Đông Hải

Chi tiết

4806/UBND-KGVX

30/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19

Chi tiết

1624/QĐ-UBND

24/10/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Bổ sung thêm chỉ tiêu giường bệnh điều trị COVID-19 cho cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 số 1 tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

451/QĐ-UBND

01/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (áp dụng từ 12:00 trưa, ngày 02/11/2021)

Chi tiết

449/QĐ-UBND

29/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông thuộc thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

448/QĐ-UBND

29/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Gành Hào thuộc huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

1646/QĐ-UBND

27/10/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 huyện Hồng Dân

Chi tiết

437/QĐ-UBND

25/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Bổ sung một phần Quy định tạm thời các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

4733/UBND-KGVX

25/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Khẩn trương triển khai thiết lập và vận hành các chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19 tại các khu vực xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch là cấp 3, cấp 4

Chi tiết

438/QĐ-UBND

25/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

434/QĐ-UBND

20/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

4657/ UBND-KGVX

19/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Đính chính (lỗi đánh máy Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về việc xác định và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

433/QĐ-UBND

19/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Xác định và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

431/QĐ-UBND

18/10/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

4563/UBND-KT

14/10/2021

UBND tỉnh Bạc Liêu

Triển khai phần mềm “Quản lý phương tiện ra, vào tỉnh” để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (áp dụng đối với phương tiện vận tải hàng hóa ra, vào địa bàn tỉnh, kể cả các phương tiên của tỉnh Bạc Liêu đi và về từ các tỉnh thành khác)

Chi tiết

4526/UBND-KT

13/10/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Cho phép hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn nội tỉnh Bạc Liêu đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Chi tiết

1558/QĐ-UBND

08/10/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo mức độ nguy cơ (từ 00 giờ, ngày 10/10/2021 đến khi có thông báo mới)

Chi tiết

4425/UBND-KGVX

08/10/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quy định về cách ly y tế đối với người từ vùng dịch nhằm phục vụ phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

4364/UBND-KT

05/10/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Hướng dẫn quy định đối với người ra, vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu (thay thế Công văn 4346/UBND-KT)

Chi tiết

4309/UBND-KGVX

03/10/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Bổ sung quy định về cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà đối với F1 và người về từ vùng dịch COVID-19

Chi tiết

4305/UBND-KGVX

02/10/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quy định về cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà đối với F1 và người về từ vùng dịch nhằm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh bạc Liêu

Chi tiết

1520/QĐ-UBND

02/10/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo mức độ nguy cơ (từ 00 giờ, ngày 03/10/2021 đến khi có thông báo mới)

Chi tiết

4182/UBND-KT

26/9/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với đội ngũ lái xe, phụ xe ra, vào địa bàn tỉnh (kể cả các phương tiên của tỉnh Bạc Liêu đi và về từ các tỉnh thành khác) để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 ( Thay thế Công văn số 4177/UBND-KT)

Chi tiết

1494/QĐ-UBND

25/9/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo mức độ nguy cơ (từ 00 giờ, ngày 26/9/2021 đến khi có thông báo mới)

Chi tiết

1482/QĐ-UBND

22/9/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn địa bàn Khóm 1, Khóm 2 của Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (từ 00:00 giờ, ngày 23 tháng 9 năm 2021 đến khi có thông báo mới)

Chi tiết

4082/UBND-KT

21/9/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Phân công theo dõi và đề xuất xử lý kiến nghị xin di chuyển ra, vào địa bàn tỉnh trong thời gian tỉnh Bạc Liêu đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

4030/UBND-KGVX

19/9/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Bổ sung, đính chính một phần quy định các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với địa bàn áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và địa bàn áp dụng Chỉ thị số 19/CT-TTg (nêu tại Phục lục 2 và Phụ lục 3 của Quyết định số 1460/QĐ-UBND)

Chi tiết

1460/QĐ-UBND

18/9/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo mức độ nguy cơ (từ 00 giờ, ngày 20/9/2021 đến khi có thông báo mới)

Chi tiết

1428/QĐ-UBND

13/9/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (từ 19 giờ, ngày 13/9/2021 đến khi có thông báo mới)

Chi tiết

1426/QĐ-UBND

12/9/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo mức độ nguy cơ (từ ngày 13/9/2021 đến hết ngày 19/9/2021)

Chi tiết

1421/QĐ-UBND

09/9/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế thuộc ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi

Chi tiết

3803/UBND-KGVX

07/9/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quy định về thời gian cách ly y tế đối với một số đối tượng nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

3802/UBND-KT

07/9/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển nội tỉnh từ địa bàn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg sang địa bàn áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và ngược lại

Chi tiết

3762/UBND-NC

06/9/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Cho phép tàu cá hoạt động trở lại (xuất, nhập cảng) nhưng phải đảm bảo cáo nhất các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

1397/QĐ-UBND

05/9/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo mức độ nguy cơ (từ 03 giờ ngày 06/9/2021 đến 00 giờ ngày 13/9/2021)

Chi tiết

3744/UBND-KT

05/9/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Chấp thuận cho Nhá máy may mặc của công ty TNHH MTV Pinetree được phép thực hiện phương án hoạt động "3 tại chỗ"

Chi tiết

3741/UBND-KT

05/9/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tạo điều kiện hoạt động, lưu thông, vận chuyển sách giáo khoa phục vụ khai giảng năm học mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và phong tỏa y tế để phòng, chống COVID - 19

Chi tiết

1396/QĐ-UBND

03/9/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế một phần của ấp Phước Tân, xã Phước Long, huyện Phước Long

Chi tiết

3692/UBND-KT

31/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển vật tư, giống nông nghiệp phục vụ sản xuất và hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh

Chi tiết

3691/UBND-NC

31/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tăng cường công tác kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến trong thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

3664/UBND-KT

30/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tiếp tục tạo điều kiện lưu thông vận chuyển xăng dầu và lương thực, thực phẩm từ thành phố Bạc Liêu vào địa bàn các huyện, thị xã trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và phong tỏa y tế để phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

3646/UBND-KT

26/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tạo điều kiện lưu thông vận chuyển xăng dầu và lương thực, thực phẩm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu trong thời gian thực hiện phong tỏa y tế

Chi tiết

3634/UBND-KGVX

26/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Hướng dẩn cách ly đối với trường hợp người từ thành phố Bạc Liêu vào địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh

Chi tiết

3595/UBND-KT

26/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Bổ sung loại hình được phép hoạt động trên địa bàn thành phố Bạc Liêu để phục vụ các dự án điện gió huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải song phải đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

3593/UBND-KT

26/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Bổ sung nội dung cho phép hoạt động vận chuyển, cung cấp vật tư, giống nông nghiệp trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và các huyện, thị xã trong thời gian phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 (áp dụng từ ngày 25/8/2021)

Chi tiết

3554/UBND-KGVX

23/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Bổ sung một số loại hình được phép hoạt động trong thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (áp dụng từ ngày 23/8/2021 đến khi có thông báo mới)

Chi tiết

3547/UBND-KGVX

23/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Cho phép một số loại hình hoạt động và một số lực lượng đi chuyển để thực thi nhiệm vụ trong thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (áp dụng từ ngày 23/8/2021 đến khi có thông báo mới)

Chi tiết

1370/QĐ-UBND

23/8/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (áp dụng từ 03 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2021)

Chi tiết

1366/QĐ-UBND

21/8/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 14 ngày, kể từ ngày 23/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021)

Chi tiết

3497/UBND-KGVX

19/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo, các đối tượng chính sách, các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19

Chi tiết

3491/UBND-TH

19/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tiếp tục kéo dài thời gian tạm dừng phát hành vé xổ số đến hết ngày 16/9/2021

Chi tiết

1351/QĐ-UBND

19/8/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho dự án Xây dựng Khu cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại công trình Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

Chi tiết

1345/QĐ-UBND

18/8/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Ban hành phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

1344/QĐ-UBND

18/8/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Kết thúc thời gian thực hiện cách ly y tế tại Trung tâm y tế huyện Phước Long

Chi tiết

120/KH-UBND

18/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Thiết lập và bảo vệ "Vùng xanh" trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Chi tiết

3433/UBND-KGVX

16/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Các nội dung cần quyết liệt thực hiện trong thời gian keo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chi tiết

07/QĐ-BCĐ

15/8/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bản xã Phước Long, huyện Phước Long

Chi tiết

1321/QĐ-UBND

15/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

Chi tiết

1320/QĐ-UBND

15/8/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu (thêm 7 ngày kể từ 00 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021)

Chi tiết

3398/UBND-NC

13/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Chi tiết

3367/UBND-KGVX

11/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Điều chỉnh một phần Công văn số 3038/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (quy định đối với các đối tượng diện đặc biệt)

Chi tiết

114/KH-UBND

11/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

3338/UBND-KGVX

10/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Triển khai một số nội dung phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu ngày 07/8/2021

Chi tiết

111/KH-UBND

09/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

110/KH-UBND

08/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Đón người dân Bạc Liêu hiện đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp có nguyện vọng trở về địa phương

Chi tiết

3300/UBND-KGVX

07/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tăng cường quản lý thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảm cao nhất tinh thần Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết

3236/UBND-KGVX

04/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quản lý chặt chẽ hơn nữa việc kiểm soát người ra đường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

Chi tiết

3181/UBND-KGVX

02/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tăng cường quản lý siết chặt nhằm hạn chế người dân ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chi tiết

1238/QĐ-UBND

01/8/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu (thêm 14 ngày kể từ 00 giờ ngày 02 tháng 8 năm 2021)

Chi tiết

3169/UBND-KGVX

01/8/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Áp dụng thống nhất biểu mẫu giấy đi đường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Chi tiết

3155/UBND-KT

30/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 5187/VPCP-CN ngày 29/07/2021 về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19

Chi tiết

3144/UBND-KGVX

30/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng

Chi tiết

3109/UBND-KGVX

28/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Bố trí Khu cách ly tập trung và Khu cách ly tạm thời nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong điều kiện tình hình mới

Chi tiết

3045/UBND-KGVX

26/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp công nghệ trong công tác phòng, chống COVID - 19

Chi tiết

3044/UBND-KT

26/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng dịch Covid-19 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021

Chi tiết

3038/UBND-KGVX

26/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quản lý đối tượng thuộc diện đặc biệt vào tỉnh để thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội đảm bảo các yêu cầu phòng chống COVID - 19

Chi tiết

3030/UBND-KGVX

26/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Chấn chỉnh quản lý chặt chẽ không cho người dân ra đường khi không thật sự cần thiết nhằm đảm bảo tinh thần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống COVID - 19

Chi tiết

3022/UBND-KGVX

24/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Áp dụng giảm thời gian cách ly và cho cách ly y tế tại nhà, tại các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn (đối với F1 và người đến từ vùng dịch) song phải đáp ứng các tiêu chí yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19

Chi tiết

2976/UBND-KT

22/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tăng cường công tác quản lý người dân di chuyển ra khỏi địa phương trong tình hình dịch bệnh phức tạp theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4920/VPCP-KGXV ngày 20/7/2021

Chi tiết

2973/UBND-KT

22/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quản lý sinh hoạt tập trung, lưu trú tạm thời đối với người lái xe, phụ xe của các phương tiện vận tải hàng hóa khi vào địa bàn và có nhu cầu lưu trú lại để đảm bảo phòng, chống dịch COVID - 19, đồng thời đảm bảo sức khỏe các đối tượng này

Chi tiết

2940/UBND-KT

21/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa đường thủy nội địa gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

99/TB-SGTVT

21/7/2021

Sở Giao thông vận tải

Tổ chức hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

905/SYT-NVY

20/7/2021

Sở Y tế

Giao Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên xe lưu động

Chi tiết

2915/UBND-KGVX

20/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Bổ sung hướng dẫn thực hiện một số nội dung giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Công văn số 2887/UBND-KGVX)

Chi tiết

2042/VP-KGVX

20/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Điều chỉnh Công văn số 2803/UBND-KGVX ngày 13/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Chi tiết

2907/UBND-KGVX

19/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Phân công phụ trách địa bàn và hướng dẫn kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện, cấp xã (thay thế Công văn số 2903/UBND-KGVX)

Chi tiết

2895/UBND-KT

19/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quản lý chỗ nghỉ của người lái xe, phụ xe của các phương tiện vận tải hàng hóa khi vào địa bàn để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo sức khỏe các đối tượng này

Chi tiết

2910/UBND-KT

19/7/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quản lý các phương tiện vận tải hàng hóa khi vào địa bàn tỉnh và lưu thông nội bộ tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay

Chi tiết

1167/QĐ-UBND

19/7/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Hồng Dân

Chi tiết

850/SGTVT-QLVT

18/07/2021

Sở Giao thông vận tải

Thông báo phân luồng giao thông (luồng xanh) cho phương tiện lưu thông hàng hóa qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hôi

Chi tiết

310/QĐ-UBND

17/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quy định đối tượng, mức chi chính sách liên quan đến hỗ trợ người lao đông gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

2887/UBND-KGVX

17/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Triển khai thực hiện Chỉ số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ ngày 31/3/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

2886/UBND-KGVX

17/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quản lý hoạt động các chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

1162/QĐ-UBND

17/07/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

1161/QĐ-UBND

17/07/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Điều chỉnh thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết

100/KH-UBND

17/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

2862/UBND-KGVX

16/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Dự kiến áp dụng 03 phương án tổ chức cách ly (đối với F1 và người từ vùng dịch vào tỉnh) theo lộ trình nhằm phù hợp điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19

Chi tiết

2859/UBND-KGVX

16/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Hướng dẫn các hoạt động trên địa bàn nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19

Chi tiết

2848/UBND-KGVX

15/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Chi tiết

2843/UBND-KGVX

15/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để giải quyết khó khăn cho tất cả người trực tiếp bán vé xổ số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

2834/UBND-KGVX

15/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tạo điều kiện lưu thông nội tỉnh thuận lợi và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dich Covid-19

Chi tiết

2815/UBND-KGVX

14/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Phân công rà soát, đề xuất việc tổ chức cách ly y tế tại khách sạn, cơ sở lưu trú nhằm bổ sung cơ sở vật chất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết

2814/UBND-KGVX

14/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quản lý các bến khách ngang sông giáp ranh với các tỉnh bạn nhằm đảm bảo phòng, chống Covid-19

Chi tiết

1138/QĐ-UBND

14/07/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Một số biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết

2803/UBND-KGVX

13/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tăng cường quàn lý các khu cách ly tập trung và áp dụng thí điểm cách ly y tế tại nhà (đối với F1 và người về từ vùng dịch) nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid -19

Chi tiết

1131/QĐ-UBND

13/07/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội đề phòng, chống dịch Covid-19 (ấp Bình Hổ A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long)

Chi tiết

1130/QĐ-UBND

13/07/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội đề phòng, chống dịch Covid-19 (ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long)

Chi tiết

2784/UBND-KGVX

12/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Điều chỉnh một phần Công văn số 2671/UBND-KGVX ngày 206/7/2021 của Chủ tịch đối với lái xe vào tỉnh

Chi tiết

2748/UBND-KGVX

12/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tăng cường kiểm soát, nắm chặt danh sách lực lượng lái xe trên địa bàn tỉnh

Chi tiết

2747/UBND-KGVX

12/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tạo điều kiện cho người và phương tiện ra vào địa bàn huyện Phước Long trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg

Chi tiết

2760/UBND-KGVX

12/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tạm dừng tổ chức các hoạt động giáo dục và hoạt động hè để phòng, chống dịch Covid -19

Chi tiết

1109/QĐ-UBND

11/07/2021

Chủ tịch
UBND tỉnh

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Phước Long

Chi tiết

2671/UBND-KGVX

06/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quản lý người, hàng hóa vào tình nhằm vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 vừa không làm gián đoạn các hoạt động kinh tế - xã hội

Chi tiết

2656/UBND-KGVX

05/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quản lý đưa đi cách ly tập trung đối với người Bạc Liêu trở về từ tỉnh Đồng Tháp nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19

Chi tiết

2655/UBND-KGVX

05/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Thiết lập- thêm 01 chốt chặn kiểm soát giao thông vị trí tại Km52 trên tuyến đường Quản Lộ- Phụng Hiệp thuộc địa bàn ấp Ninh Hòa, xã Ninh Qưới A, huyện Hồng Dân (chốt số 7)

Chi tiết

2633/UBND-KGVX

03/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Quản lý siết chặt người Bạc Liêu trở về từ vùng dịch vào tỉnh nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19

Chi tiết

1834/VP-KGVX

03/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Làm rõ nội dung quy định về các hoạt động sinh hoạt tập trung đông người (đã nêu tại mục 1, Công văn số 2627/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh)

Chi tiết

2627/UBND-GVX

02/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh xuất hiện 02 ca dương tính trên địa bàn tỉnh

Chi tiết

2626/UBND-KGVX

02/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Khẩn trương phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh xuất hiện 02 ca dương tính trong cộng đồng

Chi tiết

2625/UBND-KGVX

02/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Tiếp tục tăng cường quản lý người, phương tiện vào tỉnh và quản lý giám sát chặt chẽ địa bàn trong công tác phòng chống dịch

Chi tiết

2605/UBND-KGVX

01/07/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19

Chi tiết

2206/UBND-KGVX

07/06/2021

UBND tỉnh
Bạc Liêu

Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

Chi tiết

Số lượt xem: 13924

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh