- Sơ kết lần 2 công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR - Sẵn sàng cho ngày hội lớn - Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X - Hướng dẫn tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông - Phiên “Chợ nhân đạo” năm 2021 - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh - Lê Thị Ái Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh - Lê Thị Ái Nam: Khẩn trương chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công - Họp Hội đồng Tư vấn về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu - Thực hiện các giải pháp để tăng cường chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI và PAPI của tỉnh - Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021 - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2021 - Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - Những chương trình hành động đầy tâm huyết, hợp lòng dân

null VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN CỦA TRUNG ƯƠNG

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN CỦA TRUNG ƯƠNG
Thứ năm, 18/02/2021, 14:33

- Hiến pháp năm 2013.

- Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015.

- Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và dầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và dầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

- Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

- Thông tư số 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Hướng dẫn 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Công văn số 26/VPHĐBCQG-TT ngày 18/01/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc các mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử.

- Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Hướng dẫn số 01-HD/BBVCSSK ngày 27/02/2021 của Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ về đảm bảo y tế phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Kế hoạch số 763/KH-UBTVQH14 ngày 06/3/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Công văn 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG ngày 05/5/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử.

- Công văn 193/VPHĐBCQG-PL ngày 30/4/2021 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia về hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm.

- Hướng dẫn 61/HD-MTTW-BTT ngày 04/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Số lượt xem: 287

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh