- Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX - Tóm tắt thành tích các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị tuyên dương quý IV/2020 - Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học thành phố Bạc Liêu khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở các địa phương - Bạc Liêu: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Quy định mức trợ cấp, phụ cấp đối với Dân quân tự vệ - Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2021 - Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 - Sáp nhập ấp trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu - Hướng dẫn tìm ý tưởng tham gia Hội thi - Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật - Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và thực hành kỹ thuật lái xe an toàn - Kiểm tra toàn diện công tác mặt trận năm 2020 - Hội nghị phổ biến các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 (lần 2) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

null Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019

Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019
Thứ năm, 11/04/2019, 08:43

Đ thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2019 đã đề ra; nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc phản ánh chính xác; kịp thời xây dựng, nhân rộng và biểu dương các mô hình tổ chức, gương điển hình tập thể hoặc các cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh có liên quan về CCHC đến người dân và doanh nghiệp; nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được UBND tỉnh công bố và chuẩn hóa; tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn...

Đồng thời, thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính; tuyên truyền về việc phát động phong trào thi đua về CCHC sâu rộng trên phạm vi cả tỉnh trong tháng 5/2019, trọng tâm vào các vấn đề như: Giải pháp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, văn hóa công sở...

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền có hiệu quả theo Kế hoạch; đánh giá kết quả công tác tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị; báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp, hình thức tuyên truyền mới, có hiệu quả.

Nội dung Kế hoạch:

Lê Tâm

Số lượt xem: 379

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh