- Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Phương Nam tiếp Tổng Công ty Điện lực miền Nam - Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 - Tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020 - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; gia đình - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao; du lịch; gia đình - Tỉnh ủy Bạc Liêu trao Huy hiệu Đảng đợt 1 năm 2021

null Triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thứ bảy, 05/10/2019, 10:11

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Yêu cầu của Kế hoạch đặt ra là đảm bảo việc triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; nâng cao trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cấp, các ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi; xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước; đảm bảo đúng nội dung, tiến độ hoàn thành công việc, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được Luật giao.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ, công chức, viên chức làm công tác trồng trọt, chăn nuôi tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo nội dung mới của Luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai tổ chức; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định./.

L.Quang Trạng

 

Số lượt xem: 105

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh