null Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Thứ hai, 04/01/2021, 09:56

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Đức Hình)

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là triển khai kịp thời, có hiệu quả Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 13/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, liên kết vùng; mở rộng thị trường xuất khẩu; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột và 03 đột phá đã xác định để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá trong khu vực; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng; quy mô kinh tế đến năm 2025 (theo giá hiện hành) tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

Để tổ chức thực hiện Chương trình hành động, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch và nội dung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đảm bảo trình UBND tỉnh các nội dung được phân công theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện cần bám sát Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhất là các nội dung quy định sự phối hợp liên ngành đối với các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo đáp ứng kịp thời cho hoạt động quản lý điều hành của UBND tỉnh.

Nội dung chi tiết:

L. Công Hưởng

Số lượt xem: 214

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh