- Ông Ngô Công Hầu được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX - Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính - Tóm tắt thành tích các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đề nghị tuyên dương trong quý IV/2020 - Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học thành phố Bạc Liêu khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở các địa phương - Bạc Liêu: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đối với thủy sản và gia súc, gia cầm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tổng kết thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Thí điểm sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện để chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Bãi bỏ các quy trình nội bộ của Ban Quản lý Các khu công nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính - Quy định mức trợ cấp, phụ cấp đối với Dân quân tự vệ - Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2021 - Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

null Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ hai, 23/07/2018, 09:00

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Thông tư 03), Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

​​​​​​​

Quang cảnh Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức (ĐH)

Tổ chức quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung Thông tư 03 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc triển khai, thực hiện công tác PBGDPL; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về quy trình, cách thức áp dụng, đánh giá, chấm điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố cho phù hợp; tổ chức đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác PBGDPL của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả tự đánh giá, chm đim hàng năm của các cơ quan, đơn vị và địa phương là căn cứ đ tham mưu UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác ph biên, giáo dục pháp luật; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát 05 nhóm tiêu chí quy định trong Bộ Tiêu chí để phối hợp Sở Tư pháp trong việc tổ chức đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác PBGDPL của tỉnh; đồng thời, tổ chức thực hiện tự đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả thực hiện được lồng ghép trong báo cáo tổng kết công tác PBGDPL hàng năm và gửi về Sở Tư pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác PBGDPL của tỉnh theo quy định. Khi kết thúc kỳ đánh giá, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả đánh giá, chm điểm công tác PBGDPL của tỉnh theo kỳ, trình UBND tỉnh xem xét để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

Chi tiết:

Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Lê Tâm

Số lượt xem: 91

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh