- Tổng kết công tác Nội vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Tổng kết công tác khuyến học năm 2020 - Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Bạc Liêu triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo - Bạc Liêu triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 - Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao nhiều phần quà tại Chương trình “Điều ước cho em” - Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tình hình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại tỉnh Bạc Liêu - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm và làm việc với một số điểm trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tổng kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 - Họp thành viên UBND tỉnh tháng 01/2021 - Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

null TP. Bạc Liêu: Nâng cao các tiêu chí hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

TP. Bạc Liêu: Nâng cao các tiêu chí hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Thứ sáu, 26/07/2019, 13:40

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mc tiêu quc gia v xây dng nông thôn mi (XDNTM), TP. Bc Liêu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Qua đó tạo nên những tiền đề để tiếp tục nâng cao các tiêu chí và hướng đến XDNTM kiểu mẫu.

​​​​​​​

Pa-nô tuyên truyền XDNTM ở xã Hiệp Thành.

Nông dân xã Vĩnh Trạch Đông thu hoạch rau màu. Ảnh: L.D

 NHNG THÀNH TU NI BT

Đảng bộ TP. Bạc Liêu xác định XDNTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần có sự vào cuộc của nhân dân. Bởi, XDNTM chính là phục vụ nhu cầu nhân dân và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng nông thôn.

Vi ý nghĩa đó, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chỉ đạo các phòng, ban ngành, đơn vị trên địa bàn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo cùng chung tay thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức XDNTM giai đoạn 2010 - 2020. Đặc biệt là phát huy vai trò ca các t chc, đoàn thể, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong XDNTM gắn với những mô hình, cách làm hay để người dân học tập, làm theo.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước nên việc thực hiện các tiêu chí XDNTM của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Qua 10 năm XDNTM, 3/3 xã ca thành ph được tỉnh công nhận xã đt chun nông thôn mi (NTM). C th: xã Hip Thành và Vĩnh Trch được công nhận xã NTM năm 2014, xã Vĩnh Trch Đông được công nhận xã NTM năm 2017. TP. Bạc Liêu đang hoàn thành thủ tục trình tnh đề nghị Trung ương công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ XDNTM và tiếp tục XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Việc thực hiện các tiêu chí trong XDNTM đã góp phn quan trng vào vic nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn, như tiêu chí về chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Để thực hiện tốt tiêu chí này, thành phố đã vn động nông dân chuyển đổi sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế hộ gia đình gn vi liên kết hp tác; xây dng nhiu mô hình kinh tế hiu qu; thc hin tt công tác gim nghèo. Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư thêm cơ sở mới, mở rộng sản xuất; hỗ trợ giảm nghèo, giới thiệu việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Đến nay, thu nhập bình quân người dân xã Hip Thành, Vĩnh Trch, Vĩnh Trch Đông đạt 41 triệu đồng/người/năm. Hay trong thực hiện tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, thành phố đã phi hp vi các s, ngành chc năng tỉnh tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người dân nông thôn ở các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh (hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu của thành phố). Nhờ đó 92% lao động có việc làm thường xuyên.

Đáng phấn khởi nhất là trong thực hiện tiêu chí về giảm nghèo và an sinh xã hi, hin nay, t l h nghèo xã Hip Thành còn 3,2%, xã Vĩnh Trch còn 1,19%, xã Vĩnh Trch Đông còn 1,07%. Toàn thành ph còn 683 h nghèo (chiếm t l 1,90%).

Cùng với đó, TP. Bạc Liêu còn h tr xây 1.060 căn nhà tình thương, sửa chữa 165 căn nhà cho hộ nghèo. Tổng số tiền vận động hàng năm cho công tác giảm nghèo trên 30 tỷ đồng. Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn h nghèo

Ngoài ra, thành phố cũng đạt được nhiều kết quả tốt ở các tiêu chí khác như: đổi mới phát triển các hình thc t chc sn xut có hiu qu; phát trin y tế, giáo dc, đào tạo; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, an toàn thực phẩm…

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIÊU CHÍ

Theo Ban chỉ đạo thực hiện chương trình XDNTM TP. Bc Liêu, qua 10 năm XDNTM, thành phố đã rút ra nhiu bài hc kinh nghim. Đó là XDNTM trước tiên phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Do vậy, phải thực hiện toàn diện trên tất c các lĩnh vc ca đi sng kinh tế, văn hóa - xã hi, đặc biệt phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của nhân dân; xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhu cầu cấp bách. Phát huy tối đa các nguồn lực và tranh thủ, tạo điều kiện thu hút đầu tư từ bên ngoài; phát huy nội lực về trí tuệ, công sức, giá trị đầu tư, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mọi lợi ích đều phải nhằm vào việc phục vụ nhân dân.

Trong công tác quy hoch, phải cân đối quỹ đất phù hợp, quy hoạch phải mang tính khoa học; xây dựng kết cấu hạ tầng phải đảm bảo chất lượng, tránh hình thc và chy theo thành tích. Phát trin nông nghip phi đi đôi vi phát trin công nghip - tiu th công nghip, dch v, đm bo môi trường sinh thái. Chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ mục tiêu XDNTM và phát triển kinh tế - xã hi địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn, gi gìn bn sc văn hóa dân tc, phát huy nhiu mô hình sáng to nông thôn đã mang li hiu qu trong XDNTM Nhng bài hc kinh nghim này cn được phát huy để nâng chất phong trào theo chiều sâu, nhất là giữ vững các tiêu chí đã đạt và tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí để hướng đến thực hiện thắng lợi mục tiêu XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

Thời gian tới, TP. Bạc Liêu sẽ tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phát động phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiu mu, xác đnh rõ mc tiêu, tiêu chí trng tâm cho tng thi k c th. Đồng thời huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hi như: Duy tu các tuyến giao thông liên xã, các tuyến liên p chưa đạt chuẩn; sên vét hệ thống kênh thủy lợi phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh. Đầu tư nâng cấp các khu văn hóa, thể thao xã; xây dng, nâng cp các ch, trường, trạm y tế và điện sinh hoạt các nơi chưa đạt chuẩn. Xây dựng hệ thống cấp nước sạch đạt chuẩn quốc gia cung cấp cho người dân ở xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông. Duy tu, nâng cấp hệ thống đê, kè, các cống ngăn mặn và ngăn chặn triều cường, đảm bảo cho vùng sản xuất. Thường xuyên xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung theo hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu phù hợp với quá trình đô th hóa ca các xã, đảm bảo môi trường nông thôn và phát triển bền vững…

DƯƠNG CHÍ

Ngun: baobaclieu.vn

Số lượt xem: 30

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh