- Tổng kết công tác Nội vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Tổng kết công tác khuyến học năm 2020 - Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Bạc Liêu triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo - Bạc Liêu triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 - Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao nhiều phần quà tại Chương trình “Điều ước cho em” - Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tình hình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại tỉnh Bạc Liêu - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm và làm việc với một số điểm trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tổng kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 - Họp thành viên UBND tỉnh tháng 01/2021 - Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

null Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thứ hai, 08/06/2020, 10:45

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai, quán triệt thực hiện Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản về Thừa phát lại nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức về chế định Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của nhân dân đối với công việc của Thừa phát lại.

Các nội dung của Kế hoạch bao gồm: Triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 68 Nghị định 08/2020/NĐ-CP; rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử; rà soát, công bố thủ tục hành chính; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về vi bằng; thực hiện việc đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu về vi bằng; theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, căn cứ vào nhiệm vụ đã được nêu trong Kế hoạch, yêu cầu các Sở, Ban, Ngành liên quan UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và có kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị mình, đảm bảo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Kế hoạch:

Lê Tâm

Số lượt xem: 78

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh