- Tổng kết công tác Nội vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Tổng kết công tác khuyến học năm 2020 - Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Bạc Liêu triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo - Bạc Liêu triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 - Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao nhiều phần quà tại Chương trình “Điều ước cho em” - Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tình hình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại tỉnh Bạc Liêu - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm và làm việc với một số điểm trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tổng kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 - Họp thành viên UBND tỉnh tháng 01/2021 - Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

null Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thứ bảy, 30/05/2020, 08:39

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính, phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (HSSV), UBND tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung trên.

Nội dung của Kế hoạch là tiếp tục thực hiện chủ trương “dạy chữ” đi đôi với “Dạy người” theo tinh thần Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, tập trung vào việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học, nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, gia đình và xã hội trong văn hóa ứng xử; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kế hoạch của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục, lớp độc lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019 - 2021”; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc sâu rộng trong HSSV; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề nội dung về giáo dục đạo đức lối sống trong HSSV tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực về giáo dục đạo đức lối sống trong HSSV cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt” trong HSSV trong những hoạt động của các cơ sở giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức, trong thực hiện nếp sống văn minh và kỹ năng ứng xử có văn hóa, bảo đảm tính chuẩn mực, thân thiện trong các cơ sở giáo dục.

Học sinh tham gia cuộc thi viết “Tri ân thầy cô” (Ảnh Báo Bạc Liêu Online)

Để thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bạc Liêu, các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo và trải nghiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, HSSV xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo; hướng dẫn học sinh thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy phù hợp với lứa tuổi; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho HSSV gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

Nội dung Kế hoạch.

 L. Ngọc Hân

Số lượt xem: 124

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh