- Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Phương Nam tiếp Tổng Công ty Điện lực miền Nam - Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 - Tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020 - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; gia đình - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao; du lịch; gia đình - Tỉnh ủy Bạc Liêu trao Huy hiệu Đảng đợt 1 năm 2021

null Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Thứ bảy, 15/08/2020, 12:59

Ngày 14/8, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 gắn vcông bố chỉ số CCHC năm 2019 của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành ph và sơ kết tình hình thc hin chính sách tinh gin biên chế theo Ngh đnh s 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 ca Chính phủ. Đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC của tỉnh đã được triển khai toàn diện trên 06 nội dung, thực hiện được nhiều công việc, từng bước đi vào chiều sâu, tạo được những chuyển biến đáng ghi nhận của nền hành chính. Nhiều sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả tích cực trong công tác CCHC của tỉnh. Công tác chỉ đạo, điều hành luôn được quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện CCHC. Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh được cải thiện tương đối tốt. Các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp có bước chuyển biến đáng kể, đã đơn gin hóa theo hưng ngn, gn, công khai minh bch, to thun li cho ngưi dân và doanh nghip trong quan h gii quyết công vic.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020

 Về kết quả chỉ số CCHC năm 2019, tỉnh Bạc Liêu nằm trong nhóm các tỉnh được xếp loại tốt, có Chỉ số đạt trên 80%, với số điểm 81,20, xếp hạng thứ 30/63, tăng một bậc so với năm 2018. Qua kết quả công bố của Bộ Nội vụ, phần lớn chỉ số thành phần của tỉnh năm 2019 đều được cải thiện và duy trì.

V thc hin chính sách tinh gin biên chế, kết qu giai đon từ năm 2015 đến tháng 6/2020 s biên chế tinh giản đưlà 1.265 người, đt t l 77,28% (Nghỉ theo chính sách về hưu trước tuổi 462 người; nghỉ theo chính sách thôi việc ngay 237 người; nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật 566 người).

Kết lun Hi ngh, đng chí Dương Thành Trung, Ch tch UBND tnh đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần chủ động bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, trên cơ sở đó, cụ thể hóa và phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của từng cơ quan, địa phương. Xây dựng và hoàn thiện các thể chế, chính sách để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần thu hút đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thường xuyên rà soát các TTHC, đơn giản hóa quy trình, thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết; ứng dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông các cấp; tăng cường giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

V công tác tinh gim biên chế, Chủ tịch UBND tỉnh đ ngh các đơn v liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng; thực hiện không tăng tổng biên chế của các cơ quan, đơn vị. Phn đu đến cui năm 2021 tinh gin ti thiu 10% trong tổng số biên chế được giao so với năm 2015. 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.

Đức Hình

Số lượt xem: 2822

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh