- Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Phương Nam tiếp Tổng Công ty Điện lực miền Nam - Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 - Tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020 - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; gia đình - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao; du lịch; gia đình - Tỉnh ủy Bạc Liêu trao Huy hiệu Đảng đợt 1 năm 2021

null Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước trong cải cách thủ tục hành chính

Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước trong cải cách thủ tục hành chính
Thứ năm, 01/09/2016, 09:05

Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, tỉnh Bạc Liêu đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. ​​​​​​​

Nghiêm túc triển khai thực hiện

Việc quán triệt thực hiện Chỉ thị 13 đã được UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai đến các cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, mà trọng tâm là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách TTHC.

Trong đó, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp có trách nhiệm đối với một số công việc trọng tâm như: việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; Tổ chức rà soát, đánh giá để đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết và cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC; Việc đánh giá tác động quy định, TTHC; đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; Ứng dụng CNTT và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ cơ quan theo hướng khoa học, thuận tiện; mở rộng phạm vi, hình thức truyền thông, tuyên truyền về cải cách TTHC.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, quan tâm và có trách nhiệm trong phát huy việc rút ngắn thời gian trong thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; Thực hiện đầy đủ những quy định về công bố, công khai, minh bạch TTHC và tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Thường xuyên tự kiểm tra và kiểm tra công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị mình theo quy định.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng đã cụ thể hóa Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13 của UBND tỉnh với những nhiệm vụ sát hợp tình hình thực tế. Trong đó, đảm bảo 18 nội dung liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC.

Những kết quả tích cực bước đầu

Qua 1 năm tích cực triển khai, thực hiện Chỉ thị 13; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính đã được tăng cường, từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách TTHC, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, công tác thống kê, cập nhật, công bố, công khai, niêm yết TTHC được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; công tác đánh giá tác động TTHC được tổ chức thực hiện nghiêm; công tác rà soát, đánh giá TTHC được tổ chức triển đúng tiến độ. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư và 7 UBND cấp huyện đều thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa liên thông”. Các hồ sơ TTHC trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được giải quyết 100%, không có hồ sơ quá hạn. Ngoài ra, trong năm 2015, đã rà soát, đánh giá và kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư giảm bớt quy định thành phần hồ sơ của 4 TTHC trong lĩnh vực trên, cắt giảm trên 24% chi phí thực hiện. Các lĩnh vực công thương, nông nghiệp… đều giải quyết 100% hồ sơ TTHC và không có hồ sơ quá hạn.

Đối với công tác cải cách TTHC và giải quyết TTHC trong lĩnh vực thuế, đến tháng 7/2015 đã có 97% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, gần 85% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế thông qua tài khoản ngân hàng; giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả doanh nghiệp và nhà nước.

Việc rà soát, ban hành các văn bản QPPL được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy, rà soát hệ thống văn bản QPPL và điều chỉnh, xử lý theo quy định. Đối với các văn bản có quy định về TTHC cũng được kiểm tra, rà soát để điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ những TTHC không cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Những kết quả đạt được cho thấy người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu cao trách nhiệm trong công tác cải cách TTHC, góp phần đưa công tác giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức ngày càng nhanh gọn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai tích cực những nội dung đã đề ra để thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ, mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực hơn trong công tác cải cách TTHC. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC; quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải TTHC và kiểm soát TTHC đến cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp giải quyết TTHC. Đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách TTHC; Đề xuất các giải pháp hoàn thiện các văn bản pháp luật, nhất là các văn bản quy định liên quan đến giải quyết đất đai, giải quyết chính sách người có công; công tác hành chính tư pháp.

VT

Số lượt xem: 28

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh