- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2020 - Tuyên dương 168 cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực trong năm 2020 - Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại thành phố Cần Thơ - Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam - Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu

null Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính

Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính
Thứ ba, 21/03/2017, 08:40

Thực hiện nội dung tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ, chức năng, phạm vi quản lý, tổ chức việc rà soát, đánh giá và đề xuất, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, đảm bảo hàng năm cắt giảm 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính, hành vi hành chính và nhanh chóng xử lý, chuyển cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết kịp thời, triệt để. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những cơ quan, địa phương thực hiện không nghiêm hoặc mang tính hình thức các nhiệm vụ trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Chi tiết: Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg và Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lê Tâm

Số lượt xem: 85

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh