- Công khai tham vấn báo cáo tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu nuôi tôm công nghệ cao tại xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải - Đại hội Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Hội thi “Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu, năm học 2022 - 2023 - Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X - Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều kiểm tra tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất vụ lúa Hè Thu tại huyện Hồng Dân và Phước Long - Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải - Họp thành viên UBND tỉnh tháng 5/2023 (lần 2) - Tỉnh ủy Bạc Liêu phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi quyển sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bạc Liêu tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023 - Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới - Bộ Công thương phát động phong trào tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023 - Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023 - Công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

null Tăng cường quản lý giáo dục, ngăn ngừa, phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tăng cường quản lý giáo dục, ngăn ngừa, phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thứ sáu, 21/04/2023, 16:08

Để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, phòng chống và chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Hướng dẫn việc lồng ghép, tích hp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; có thể kết hợp với các chuyên đề ngoại khóa để tuyên truyền.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình, Ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp để giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sng cho các em học sinh; quan tâm nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho các em, theo dõi chặt chẽ các diễn biến tình cảm, tâm lý, vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè trong lớp, trong trường và các mối quan hệ xã hội khác để kịp thời phát hiện, hỗ trợ, can thiệp đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý và giúp học sinh tìm hướng giải quyết phù hp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên trong việc quản lý, phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường; phát huy vai trò của học sinh trong việc phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân và bạn bè.

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên mở các lp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục về các tình huống phát sinh giả định để kịp thời ngăn chặn, xử lý, hạn chế mức thấp nhất trong hành vi bạo lực học đường dẫn đến vi phạm pháp luật.

Kịp thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục báo cáo chính xác, đầy đủ thông tin về bạo lực học đường xảy ra tại đơn vị với cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kim tra trường, lớp học trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vụ bạo lực học đường bảo đảm công khai, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

S Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chng bạo lực học đường tại các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

Tăng cường phổi hợp với các đơn vị có liên quan để tuyên truyền giáo dục, vận động toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chng bạo lực học đường vào chương trình đào tạo của cơ s giáo dục thuộc phạm vi quản lý phù hợp với các quy định pháp luật.

Công an tỉnh phi họp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Bạc Liêu:

Chỉ đạo, hướng dẫn công an các cấp phối hợp với cơ sở giáo dục bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường theo quy định.

S Thông tin và Truyền thông, Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chng bạo lực học đường.

Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị có liên quan:

Tăng cường quản lý sinh viên, học viên tại các cơ sở do nhà trường quản lý sinh viên, học viên tại các cơ sở do nhà trường quản lý;

Xây dựng kế hoạch giáo dục lý tưng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến đối với thanh niên trong nhà trường.

Thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan m các lp tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho sinh viên, trong đó có lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho các em sinh viên.

UBND các huyện, thị xã, thành ph phi hợp các đơn vị có liên quan:

Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với các phòng, ban, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Khuyến học ở địa phương thường xuyên quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn, sng thiếu tình thương cha, mẹ để kịp thời giáo dục, rèn luyện, h trợ các em trong học tập và đời sống.

Chủ động phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục tại địa phương; quan tâm cơ s vật chất trường, lớp, đội ngũ giáo viên, học sinh tại địa bàn quản lý.        

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận T quc Việt Nam và các t chức chính trị - xã hội tỉnh:

Phi hợp với ngành giáo dục tuyên truyền vận động đoàn viên, hi viên và các tầng lp nhân dân tham gia thực hiện xây dng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Tỉnh đoàn phối hp với S Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đoàn - Đội các cấp, nhất là các cơ s Đoàn - Đội trong trường học xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Tổ chức tuyên truyền và đẩy mạnh các câu lạc bộ tư vấn trẻ em, các sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi, tăng cường hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội trong nhà trường; tổ chức thêm nhiều diễn đàn, tọa đàm để nắm bt tâm tư, nguyện vọng của thanh thiếu nhi.

Có các giải pháp thực hiện trong việc phát huy vai trò Bí thư Đoàn trường, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trang bị kiến thức phòng, chống bạo lực học đường cho các em học sinh, góp phần giúp các em có thêm những hiểu biết, k năng đ bảo vệ chính mình trước nguy cơ bị dụ dỗ, bị xâm hại và bạo lực, nâng cao kỹ năng sống, k năng giải quyết cho học sinh khi có bạo lực học đường xảy ra, định hướng cho sự phát triển nhân cách của học sinh, có thái độ tích cực đối với phòng, chống bạo lực học đường.

L. Thanh Thiện

Số lượt xem: 1856

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
ipv6 ready