null Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thứ ba, 16/02/2021, 15:57

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được ban hành.

Mục đích của Kế hoạch đặt ra là thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án của tỉnh về “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Đề án, cụ thể hóa các hoạt động của Đề án phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng được Đề án xác định; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật nói riêng và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó cần quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp kịp thời cho cán bộ, Nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hoá, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội... từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm; giúp cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thể cơ sở và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật liên quan.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2021; tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2021; khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến,     giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân tại địa bàn trọng điểm bằng các hình thức cụ thể; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật thuộc phạm vi của Đề án cho các đối tượng, địa phương thuộc phạm vi tổ chức triển khai và thực hiện Đề án; tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của Đề án trong nhà trường; biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật để cung cấp hoặc đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các ngành, địa phương cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, sử dụng; thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức trợ giúp pháp lý tại các địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2021.

Sở Tư pháp là đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Đề án; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Nội dung chi tiết:

Lê Tâm

Số lượt xem: 217

Tin đã đưa
Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh