- Thực hiện các giải pháp để tăng cường chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI và PAPI của tỉnh - Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021 - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2021 - Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - Những chương trình hành động đầy tâm huyết, hợp lòng dân - Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý người đến và đi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 - Bạc Liêu: Trẻ em mầm non nghỉ học từ ngày 10/5/2021; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường - Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X tiếp xúc cử tri các phường 3, 7, 8 - Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống Covid-19 - Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quvết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ - Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh - Bổ nhiệm đồng chí La Văn Viễn làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Đồng chí Lê Quốc Minh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh

null Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thứ sáu, 20/03/2020, 14:05

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động đối vi các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018.  

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Các hành vi bị nghiêm cấm

Nghiêm cấm các hành vi được quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Điều 3 Thông tư s 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014.”

Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm truy nhập Internet công cộng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/32018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”.

Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Điều kiện hoạt động, quyền và nghĩa vụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

1. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được quy định tại khoản 35 và khoản 36 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

2. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng quy định tại Điều 36 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ và khoản 41 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP”.

Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Intermet được phép hoạt động từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày. Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 08 giờ sáng hôm sau.

2. Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải tuân theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm kinh doanh.

3. Tất cả các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng phải niêm yết công khai thời gian mở, đóng cửa hoạt động hàng ngày tại địa đim kinh doanh”.

Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 6. Các quy định đi với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 7 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Ngừng cung cấp dịch vụ và chấm dứt hợp đồng đại lý theo các điều khoản của hợp đồng đối với các hộ kinh doanh đại lý.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử định kỳ báo cáo theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT”.

Khoản 1, khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Đối với người sử dụng Internet thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 10 Nghị định s 72/2013/NĐ-CP.

2. Đối với người chơi điện tử trên mạng thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 37 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP”.

Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) là cơ quan có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được quy định tại khoản 36 Điều 1 Nghị định số 27/2018/ND- CP.

2. UBND cấp huyện chủ trì và thành lập tổ đánh giá để kiểm tra điều kiện thực tế đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện theo khoản 37, 38, 39, 40 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Là cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý thông tin báo cáo về lĩnh vực Internet của các tổ chức, cá nhân.”

Bổ sung khoản 10, khoản 11 Điều 9 như sau:

“10. Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thực hiện các quy định về hoạt động văn hóa công cộng và hoạt động kinh doanh trò chơi điện t.

11. Phối hợp với UBND cấp huyện đề xuất các biện pháp xử lý ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm pháp luật; các trò chơi điện tử nghiêm cấm, đặc biệt các trò chơi điện tử có tính chất đánh bạc trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.”

Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 13. S Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn thủ tục và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.”

Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Hướng dẫn thủ tục, thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa bàn theo quy định hiện hành.

2. Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động Internet và hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương theo thẩm quyền.

3. Phối hợp với Sở, Ban, Ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo thẩm quyền. Chỉ đạo, hướng dẫn y ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác và sử dụng các dịch vụ Internet đến người dân.

4. H trợ và phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương.

5. Phối hợp, thông báo cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa hàn theo địa giới hành chính quản lý. Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng một lần và đột xuất về tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo yêu cầu của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

6. Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý.”

Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. S Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, S Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.”

Bãi bỏ Điều 10 và Điều 16 của Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi địên tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu

Thay đổi cụm từ “Sở Thông tin và Truyn thông” thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch” và cụm từ “Sở Giáo dục và Đào tạo thành “Sở Giáo dục, Khoa hoc và Công nghệ”.

UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2020./.

Nội dung Quyết định:

Lê Thảo

Số lượt xem: 40

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh