- Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Phương Nam tiếp Tổng Công ty Điện lực miền Nam - Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 - Tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020 - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; gia đình - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao; du lịch; gia đình - Tỉnh ủy Bạc Liêu trao Huy hiệu Đảng đợt 1 năm 2021

null Rà soát, triển khai dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Màu chữ Cỡ chữ
Rà soát, triển khai dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Thứ bảy, 01/08/2020, 12:56

Thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, triển khai dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND cấp huyện, UBND cấp xã chỉ đạo, tổ chức rà soát, bảo đảm các điều kiện trang thiết bị gồm: Hạ tầng mạng, chứng thư số, máy quét văn bản… Và phân công cán bộ, công chức (Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã) thực hiện tiếp nhận, xử lý dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Ban Cơ yếu Chính phủ việc cấp chứng thư số cho cán bộ, công chức thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã để tiếp nhận, xử lý dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn, triển khai dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho cán bộ, công chức tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ sử dụng thiết bị chứng thư số của Văn phòng UBND tỉnh để đăng ký, quản lý tài khoản quản trị chung của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo ủy quyền của Thường trực UBND tỉnh và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh việc phân quyền cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý tài khoản trên các phân hệ của Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tổng hợp, báo cáo các trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, trên cơ sở đó tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết và triển khai thực hiện; tham mưu, phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ, tập huấn cho cán bộ, công chức tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan việc thực hiện dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đúng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính.     

Chi tiết:

Thủy Anh

Số lượt xem: 777

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh