- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2020 - Tuyên dương 168 cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực trong năm 2020 - Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại thành phố Cần Thơ - Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam - Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu

null Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý, giao cho Chùa Long Phước để xây dựng mở rộng cơ sở sinh hoạt tôn giáo

Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý, giao cho Chùa Long Phước để xây dựng mở rộng cơ sở sinh hoạt tôn giáo
Thứ tư, 06/05/2020, 16:51

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định thu hồi 5.556,2m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý và giao cho Chùa Long Phước để xây dựng mở rộng cơ sở sinh hoạt tôn giáo tại Phường 5, thành phố Bạc Liêu.

- Vị trí khu đất: Thửa đất số 363-2 (một phần  thửa  đất 363), tờ bản đồ số 02 tại Phường 5, thành phố Bạc Liêu.

- Diện tích khu đất: 5.556,2m2

- Ranh giới, kích thước: Theo Trích lục bản đồ địa chính thửa đất số 363, tờ bản đồ số 02 do Văn phòng Đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 26/6/2017.

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở tôn giáo, để xây dựng mở rộng Chùa Long Phước.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Đất do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm triển khai Quyết định trên đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho người được giao đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật (nếu có); trình cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức được giao đất khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; phối hợp với UBND thành phố Bạc Liêu chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND Phường 5 và các đơn vị có liên quan xác định cụ thể mốc giới, bàn giao đất ngoài thực địa cho bên được giao đất; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2020.

Nội dung Quyết định

L Minh Tài

 

Số lượt xem: 52

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh