- Sơ kết lần 2 công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR - Sẵn sàng cho ngày hội lớn - Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X - Hướng dẫn tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông - Phiên “Chợ nhân đạo” năm 2021 - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh - Lê Thị Ái Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh - Lê Thị Ái Nam: Khẩn trương chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công - Họp Hội đồng Tư vấn về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu - Thực hiện các giải pháp để tăng cường chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI và PAPI của tỉnh - Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021 - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2021 - Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - Những chương trình hành động đầy tâm huyết, hợp lòng dân

null Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thứ tư, 10/03/2021, 11:06

Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được ban hành.

Theo nội dung của Quy định, hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành, cấp trong lĩnh vực quản lý theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn.

Nội dung về cơ quan quản lý di tích được quy định như sau: UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện quản lý nhà nước đối với toàn bộ di tích trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu. Trực tiếp quản lý, khai thác, bảo vệ và phát huy giá trị những di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh khi di tích đó chưa có chủ sở hữu và các di tích khác do UBND tỉnh quyết định; UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về di tích trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; UBND cấp xã thực hiện quản lý theo phân công của ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các di tích đã được xếp hạng, các công trình trong danh mục kiểm kê di tích (đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệtcông b) do tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng có trách nhiệm bảo vệ, phát huy giá trị di tích; đồng thời, chịu sự quản lý toàn diện của UBND tỉnh đi với di tích cấp quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia; UBND cấp huyện đối với di tích cấp tỉnh và UBND cấp xã đối với các công trình, địa đim nằm trong danh mục kiểm kê di tích; sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Để tổ chức thực hiện Quy định, UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, cấp xã: Tổ chức phổ biến Quy định này; định kỳ 03 năm sơ kết, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; phân công cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung tại Quy định này; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích được giao quản lý; định kỳ hàng năm, UBND cấp huyện tổng hợp kết quả thực hiện Quy định này gửi S Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/12.

Nội dung chi tiết

Lê Quyên

Số lượt xem: 144

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh