- Áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với địa bàn Khóm 1, Khóm 2 của Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu từ 00 giờ ngày 23/9/2021 - Tình hình thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch ngày 22/9/2021 - Ủy ban nhân dân cấp huyện là đơn vị tiếp nhận văn bản đề nghị di chuyển ra, vào địa bàn tỉnh - Tình hình thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch ngày 21/9/2021 - Cho Công ty TNHH Giống thủy sản Đặng Lâm thuê đất - Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Kết thúc phong tỏa và thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp Phước Thành, xã Phước Long và cơ sở tôm Quốc Cường II, ấp 1A, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long - Tình hình thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch ngày 20/9/2021 - Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tình hình thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch ngày 19/9/2021 - Bổ sung, đính chính một phần quy định các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với địa bàn áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 19/CT-TTg - Tình hình thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch ngày 18/9/2021 - Áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo mức độ nguy cơ - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Ưu tiên công tác phòng, chống dịch, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ngân hàng Thế giới về Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu

null Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh

Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh
Thứ hai, 16/08/2021, 09:53

Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa X thống nhất thông qua quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

* Đi tưng áp dng: Các t chc, cá nhân có công trình, gii pháp, đ tài khoa hc công ngh đưc xét tng và nhn gii thưng ti Hi thi, Cuc thi; Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc tham gia tổ chức, xét tặng các giải thưởng tại Hội thi, Cuộc thi.

* Nguồn kinh phí thực hiện: Được bảo đảm từ các nguồn: Nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện được bố trí trong dự toán hàng năm theo phân cấp NSNN hiện hành và các nguồn kinh phí khác, gồm: Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

* Nội dung và mức chi cụ thể:

- Chi giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có các công trình, giải pháp, đề tài đoạt giải thưởng tại các Hội thi, Cuộc thi theo các mức chi như sau:

Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật: Cấp tỉnh: Giải Nhất: 30 triệu đồng/giải; giải Nhì: 20 triệu đồng/giải; giải Ba: 10 triệu đồng/giải; giải Khuyến khích: 05 triệu đồng/giải. Cấp huyện: Giải Nhất: 15 triệu đồng/giải; giải Nhì: 10 triệu đồng/giải; giải Ba: 05 triệu đồng/giải; giải Khuyến khích: 2,5 triệu đồng/giải.

Đối với Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng: Cấp tỉnh: Giải Đặc biệt: 10 triệu đồng/giải; giải Nhất: 7,5 triệu đồng/giải; giải Nhì: 05 triệu đồng/giải; giải Ba: 04 triệu đồng/giải; giải Khuyến khích: 2,5 triệu đồng/giải. Cấp huyện: Giải Đặc biệt: 06 triệu đồng/giải; giải Nhất: 4,5 triệu đồng/giải; giải Nhì: 03 triệu đồng/giải; giải Ba: 2,5 triệu đồng/giải; giải Khuyến khích: 1,5 triệu đồng/giải.

Việc khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức các Hội thi, Cuộc thi: Thực hiện theo các hình thức khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng (Hội đồng giám khảo cấp tỉnh và huyện): Chủ tịch Hội đồng: 250.000 đồng/người/buổi; Ủy viên, Thư ký: 150.000 đồng/người/buổi.

- Chi thù lao đối với thành viên Ban Tổ chức và Ban Thư ký cấp tỉnh và huyện trong thời gian tổ chức Hội thi, Cuộc thi theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Ban Tổ chức: 150.000 đồng/người/tháng; Ban Thư ký: 100.000 đồng/người/tháng.

- Chi hỗ trợ cho các tác giả đoạt giải đi nhận giải thưởng (Gồm: Chi phí đi lại, tiền ăn, ở trong thời gian nhận giải thưởng): Thực hiện theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh.

- Các khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức các Hội thi, Cuộc thi: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu NSNN, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được Trưởng Ban tổ chức Hội thi, Cuộc thi phê duyệt (Gồm: Chi tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia các Hội thi, Cuộc thi; Tổ chức lễ phát động, lễ tổng kết và trao giải; Thuê địa điểm trưng bày, triển lãm các công trình, giải pháp, đề tài đoạt giải; Chi văn phòng phẩm, thanh toán dịch vụ công cộng, in ấn tài liệu, làm cúp, kỷ yếu của Hội thi, Cuộc thi; Thuê nhân công để thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác tổ chức Hội thi, Cuộc thi; Tổ chức hội nghị, hội thảo;…).

Nghị quyết cũng quy định rõ các mức chi quy định này là mức chi tối đa từ nguồn NSNN. Trong trường hợp huy động được nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp (Ngoài nguồn kinh phí NSNN hỗ trợ), cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi, Cuộc thi có thể áp dụng mức chi cao hơn mức chi quy định tại nghị quyết này trong phạm vi nguồn kinh phí huy động được. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo các quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 23/8/2021.

Phòng CT. HĐND

Số lượt xem: 655

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh