- Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại thành phố Cần Thơ - Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam - Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

null Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ các cấp

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ các cấp
Thứ sáu, 15/05/2020, 10:01

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Kế hoạch phát động được ban hành nhằm quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về công ơn và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Các nội dung thi đua bao gồm: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hô Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Phải quyết tâm cao để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chung sức đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện toàn diện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020.

Các đối tượng tham gia thi đua bao gồm: Tập thể các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc và trực thuộc; cá nhân các công chức, viên chức, người lao động thuộc các Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các thuộc và trực thuộc.

Nội dung Kế hoạch:

L. Thu Nhàn

 

Số lượt xem: 154

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh