- Tổng kết công tác Nội vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Tổng kết công tác khuyến học năm 2020 - Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Bạc Liêu triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo - Bạc Liêu triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 - Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao nhiều phần quà tại Chương trình “Điều ước cho em” - Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tình hình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại tỉnh Bạc Liêu - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm và làm việc với một số điểm trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tổng kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 - Họp thành viên UBND tỉnh tháng 01/2021 - Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

null Phát biểu của đồng chí Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2019

Phát biểu của đồng chí Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2019
Thứ tư, 27/02/2019, 08:49

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Hôm nay Tôi rất vinh dự vui mừng đến dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2019. Thay mặt UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác gia đình, Tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể quý vị đại biểu lời thăm hỏi ân cần và lời chúc năm mới tốt đẹp nhất!

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra; đồng thời, qua các ý kiến phát biểu của các ngành và các địa phương. Thay mặt UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác gia đình, Tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà các ngành, các cấp đã đạt được trong năm qua.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh trong năm qua đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, nhất là việc duy trì, nâng cao chất lượng gia đình, ấp, khóm văn hóa ở mỗi địa phương và đạt được kết quả đáng kể, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt, đến nay số lượng gia đình, ấp, khóm và cơ quan, đơn vị được công nhận đạt tỷ lệ 95,38%; hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp ngày càng có hiệu quả; đặc biệt công tác củng cố và nâng cao chất lượng của gia đình và ấp, khóm văn hóa được chú trọng và quan tâm hơn… Phong trào trong thời gian qua đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định; tệ nạn xã hội được đẩy lùi, tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, đoàn kết giúp đỡ cho nhau trong cuộc sống…

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Những kết quả đã đạt được năm qua khá lớn, song phong trào cũng còn không ít tồn tại, hạn chế mà chúng ta cần sớm khắc phục, đó là: Tình trạng một số gia đình, ấp, khóm đã được công nhận danh hiệu văn hóa nhưng chưa giữ vững và duy trì tiêu chí, còn để xảy ra các tệ nạn xã hội như: Trộm cắp, rượu chè gây rối mất an ninh trật tự… Bên cạnh đó, một số hộ gia đình văn hóa chưa gương mẫu, tình trạng để con em vi phạm pháp luật, đặc biệt vi phạm an toàn giao thông ngày càng tăng, vệ sinh môi trường, cảnh quan xóm, ấp chưa sạch sẽ; một số địa phương xây dựng cổng chào ấp văn hóa chưa phù hợp (vị trí đặt thiếu mỹ quan, cờ rách)…. Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình ngày càng được nâng cao hơn về chất lượng, Tôi đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp cần quan tâm thực hiện một số việc trọng tâm sau:

Một là: Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền cho các cấp, các ngành và nhân dân hiểu về ý nghĩa, mục đích của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là các tiêu chuẩn của các danh hiệu văn hóa như: Gia đình và ấp, khóm văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh đô thị… Thông qua đó nhằm nâng cao về nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc xây dựng phong trào. Đặc biệt là phát huy hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào. Đối với các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng thời lượng tuyên truyền nhiều hơn cho phong trào, tập trung vào việc nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình có hiệu quả, các tập thể đạt danh hiệu văn hóa nhiều năm liền được tuyên dương khen thưởng nhằm động viên và để thúc đẩy phong trào.

Hai là:  Đi đôi với việc kiểm tra công nhận mới các danh hiệu văn hóa thì cần phải tập trung củng cố và nâng cao chất lượng của gia đình và ấp, khóm văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa - đây là nhiệm vụ hàng đầu và là yếu tố có tính quyết định cho việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ban Chỉ đạo các cấp phải xây dựng kế hoạch kiểm tra khảo sát thực trạng ấp, khóm văn hóa và cơ sở tổng kết đánh giá mặt làm được, chưa được để có sự chỉ đạo chặt chẽ. Mặc dù hiện nay tỷ lệ đã công nhận khá cao, nhưng qua khảo sát thực trạng chúng ta thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn một số ấp, khóm chưa duy trì được chất lượng, tệ nạn xã hội như đá gà, đánh bài, số đề vẫn còn diễn ra, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao… Những tồn tại trên đã làm ảnh hưởng đến chất lượng phong trào. Vì vậy, các đồng chí cần tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, phải nắm bắt được hộ gia đình nào, ấp, khóm nào; ở đâu và nguyên nhân vì sao không duy trì được chất lượng? Từ đó có biện pháp tiếp tục tuyên truyền giáo dục và công khai ra dân không tái công nhận đối với những hộ gia đình không duy trì được tiêu chí gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, cũng phải đánh giá và xem xét một cách khách quan trung thực những ấp, khóm nay đã xuống cấp, tình hình tệ nạn xã hội còn nhiều cũng phải mạnh dạn đề nghị không tái công nhận ấp, khóm văn hóa.

 Tiếp theo đó, tiếp tục phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và các đoàn thể trực tiếp tham gia củng cố và nâng chất. Đồng thời, cần quan tâm việc xây dựng và triển khai thực hiện quy ước của các ấp, khóm văn hóa; quy ước xây dựng phải đúng theo hướng dẫn trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, phải tạo được sự đồng thuận và nhất trí của dân thì việc triển khai thực hiện mới khả thi và có hiệu quả. Tuyệt đối nói không với bệnh thành tích.

Ba là: Ban Chỉ đạo các cấp phải thực hiện việc kiểm tra công nhận mới, tái công nhận các danh hiệu văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

Bốn là: Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các ngành thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong công tác chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, phải phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành trong việc lồng ghép thực hiện các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành, xây dựng kế hoạch cụ thể tham gia thực hiện xây dựng xã “Văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” theo tinh thần Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011; Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành và triển khai thực hiện theo hệ thống dọc để góp phần cùng nhau thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Năm là: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào, đồng thời phải quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ BCN ấp, khóm văn hóa, đây là lực lượng thường xuyên và trực tiếp tham gia thực hiện phong trào, đồng thời cũng sẽ góp phần duy trì và nâng cao chất lượng phong trào ở cơ sở.

Sáu là: Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, nhất là khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện nhằm động viên khuyến khích hơn nữa những thành tố tích cực của phong trào.

Kính thưa các đồng chí! phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đặc biệt hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019.

Ban Chỉ đạo các cấp cần chú trọng chất lượng, lấy chất lượng làm thước đo hiệu quả của phong trào, không chạy theo thành tích và chạy theo số lượng, làm được điều này sẽ thiết thực góp phần đưa chất lượng phong trào ngày càng cao hơn.

Cuối cùng, thay mặt UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Chỉ đạo công tác gia đình, xin gửi đến các đồng chí lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Số lượt xem: 239

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh