- Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Phương Nam tiếp Tổng Công ty Điện lực miền Nam - Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 - Tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020 - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; gia đình - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao; du lịch; gia đình - Tỉnh ủy Bạc Liêu trao Huy hiệu Đảng đợt 1 năm 2021

null Phấn đấu đến năm 2020, 100% TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3,4

Màu chữ Cỡ chữ
Phấn đấu đến năm 2020, 100% TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3,4
Thứ sáu, 08/05/2015, 09:25

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Bạc Liêu. ​​​​​​​

Theo đó, đến năm 2015, tỉnh Bạc Liêu cung cấp 56 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, trong tổng số 1573 dịch vụ công. Phấn đấu đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính của các dịch vụ công triển khai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được cung cấp trực tuyến trên môi trường Internet ở mức độ 3,4.

Để các mục tiêu, phương hướng trên triển khai đạt hiệu quả, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: Giải pháp hành chính; giải pháp kỹ thuật, công nghệ; giải pháp nhân lực; giải pháp tổ chức, triển khai; giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng; giải pháp tài chính.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu các phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ có liên quan để sẵn sàng cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo lộ trình; xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách cho việc duy trì triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đồng thời, xây dựng và đề xuất triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh đảm bảo đáp ứng khả năng tiếp nhận quản lý và vận hành ổn định các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước; đồng thời nghiên cứu và thực thi các giải pháp, biện pháp kỹ thuật để không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng thống nhất, thuận tiện, tiết kiệm và phổ biến. Thực hiện cải tiến, nâng cấp và vận hành Cổng thông tinh điện tử tỉnh gắn với hệ thống một cửa điện tử để đảm bảo đáp ứng với tiến độ triển khai lộ trình, làm đầu mối truy cập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu cho phù hợp với điều kiện, yêu cầu và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ Lộ trình, hàng năm các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách để đảm bảo kinh phí cho việc triển khai và duy trì việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về UBND tỉnh thông qua Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu.

Xem toàn văn Quyết định.

KN

Số lượt xem: 21

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh