- Tuyên dương 168 cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực trong năm 2020 - Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại thành phố Cần Thơ - Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam - Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương

null Phát biểu của đồng chí Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu

Phát biểu của đồng chí Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu
Thứ năm, 09/07/2020, 14:40

Kính thưa các đồng chí đại biểu dự Hội nghị!

Trong không khí cả nước đang thi đua lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hiện nay, tỉnh chúng ta đang tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở, song song với Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V sẽ tổ chức vào cuối tháng 8/2020.

Trước hết, thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh, Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và xin gửi tới các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.

Thưa các đồng chí!

Công tác thi đua, khen thưởng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trong hoạt động cách mạng và phát triển kinh tế - xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc vào năm 1948. Bác nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, ra sức thi đua với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Trải qua 72 năm, phong trào thi đua của cả nước nói chung đã không ngừng phát triển; phong trào thi đua của Bạc Liêu trong 5 năm qua cũng đổi mới và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đời sống nhân dân được nâng lên từ một tỉnh nghèo khó khăn nay ta đã thoát ra và đứng vào Top khá trong khu vực ĐBSCL. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua trong các tỉnh ĐBSCL, Bạc Liêu luôn dành thứ hạng, đặc biệt là năm 2019 ta đứng thứ Nhất và được tặng Cờ thi đua Xuất sắc của Chính phủ trong Cụm.

Để tiến tới Đại hội thi đua cấp tỉnh lần thứ V, trong thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua cấp tỉnh và tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đồng thời, tỉnh cũng đã chỉ đạo đơn vị điểm Hội nghị điển hình tiên tiến Cụm thi đua các huyện, thị là thành phố
Bạc Liêu.

Hội nghị điển hình tiên tiến hôm nay, nhằm để đánh giá những mặt được và chưa được của phong trào thi đua yêu nước trong 05 năm qua và tìm ra những hạn chế cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn mới 2020 - 2025.

Thưa quý đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

Thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 của Hội nghị cho chúng ta thấy được trong những năm qua, thành phố Bạc Liêu đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ trong Báo cáo đã nêu rất rõ, Tôi không nhắc lại. Những thành tích đạt được của cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và phát triển đô thị, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị là rất to lớn, xứng đáng là thành phố trọng tâm, kinh tế - chính trị, là đầu tàu trong các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua.

Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Tôi ghi nhận và đề nghị Hội nghị nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong những năm qua.

Về phần phương hướng trong phong trào thi đua thời gian tới, thành phố đã nêu ra được những mục tiêu và giải pháp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, Tôi cơ bản thống nhất. Tại Hội nghị này, Tôi xin trao đổi với thành phố Bạc Liêu cần tập trung một số nội dung sau:

Một là, Phong trào thi đua phải được gắn chặt chẽ với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời điểm, từng giai đoạn cụ thể. Trong đó, tập trung vào những công tác trọng tâm của địa phương mình; làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình đến đời sống nhân dân. Trước mắt cần tập trung phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Hai là, Phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp triển khai thực hiện phong trào (các đồng chí đã làm tốt, Tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa) như: Dân vận khéo, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thi đua thành phong trào thường xuyên, sôi nổi, rộng khắp để phong trào huy động được đông đảo các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân theo dõi, tham gia, ủng hộ, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ba là, Phong trào thi đua phải gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, thực sự trong sạch, vững mạnh. Phải tiếp tục gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, Tất cả phong trào thi đua khi phát động phải được kiểm tra, giám sát đánh giá, sơ, tổng kết và khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu để mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể học tập và phấn đấu noi theo.

Với những kết quả đạt được, Tôi tin tưởng rằng phong trào thi đua của thành phố Bạc Liêu thời gian tới sẽ có bước phát triển toàn diện, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - chính trị địa phương. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Tôi chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Số lượt xem: 585

Tin đã đưa
Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh