- Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại thành phố Cần Thơ - Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam - Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

null Phát biểu của đồng chí Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi Họp mặt tuyên dương cá nhân đạt thành tích cao năm 2019

Phát biểu của đồng chí Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi Họp mặt tuyên dương cá nhân đạt thành tích cao năm 2019
Chủ nhật, 19/01/2020, 15:25

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, hôm nay Tôi rất vui mừng đến dự buổi họp mặt tuyên dương các cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực trong năm 2019. Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh, Tôi gửi xin đến các đồng chí Lãnh đạo, quý vị đại biểu những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đặc biệt, Tôi xin nhiệt liệt chào mừng 132 cá nhân đạt thành tích cao năm 2019 về dự họp mặt hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng!

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí! 

Công tác thi đua, khen thưởng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Thông qua thi đua, khen thưởng mà con người phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thúc đẩy phong trào phát triển đi lên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, ra sức thi đua với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đổi mới của đất nước. 

Năm 2019 vừa qua, trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng vẫn tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, cùng với sự đồng tâm, hiệp lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đã hoàn thành toàn bộ 20/20 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (trong đó có 10 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt). Cụ thể: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 28.979,49 tỷ đồng, tăng 10,61% so năm 2018 (vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao 8,5 - 9%), đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đứng thứ 2 trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 38,24%; công nghiệp và xây dựng 16,74% và dịch vụ chiếm 43,5% trong GRDP. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 51,09 triệu đồng/người/năm.

Cùng với những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế thì các lĩnh vực đời sống xã hội cũng có bước phát triển tốt. Việc xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, tích lũy đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 73,47% số xã trong tỉnh, tăng và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng trước một năm (22,50%)). Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc và ngày càng hiện đại. Việc chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhất là việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng, y tế, giáo dục và hỗ trợ tạo việc làm, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc (qua đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm được 2,92% gần 6.000 hộ vào cuối năm 2019 cả tỉnh còn 1,38% hộ nghèo); tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt, đứng thứ 10 cả nước; chính trị ổn định, quốc phòng được củng cố; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành Đề án nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ và đã vận động các tổ chức, các mạnh thường quân hỗ trợ trên 60 tỷ để xây dựng và sửa chữa cho 1.678 căn nhà cho người có công ngoài Đề án theo Quyết định 22.

Ngoài ra, tỉnh xác định kinh tế, phát triển nông nghiệp, mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo và tập trung xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Khẩn trương hoàn thành “Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”.

Phát triển công nghiệp, trọng tâm là năng lượng tái tạo (gồm điện gió, điện mặt trời) và điện khí. Tạo mọi điều kiện để các dự án điện gió, điện mặt trời triển khai xây dựng và đưa vào vận hành khai thác, nhất là dự án: Nhà máy điện gió Bạc Liêu III, Hòa Bình 1, Đông Hải 1 và Đông Hải 2 dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2020.

Thưa các đồng chí!

Những thành tựu đã đạt được trong năm 2019 vừa qua, rất đáng trân trọng, rất đáng tự hào, là thành quả phấn đấu kiên trì của toàn Đảng, toàn quân, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, là nền tảng để tạo thêm niềm tin, phấn khởi trong nhân dân. Bên cạnh đó, Tôi vui mừng được biết, ngoài những thành tựu về kinh tế - xã hội, trong năm qua, tỉnh Bạc Liêu còn có rất nhiều cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực như:

Trên lĩnh vực thể thao thành tích cao năm qua gặt hái được 170 Huy chương. Trong đó có: 75 Huy chương Vàng, 39 Huy chương Bạc, 56 Huy chương Đồng các cấp, cấp quốc tế, cấp quốc gia. Một số môn Judo, điền kinh, đăng quang ở thứ hạng cao trong các kỳ thi tài năng cả quốc gia và quốc tế và có thêm một vài môn mới như: Takewoondo, Đua thuyền, Bi sắt, Kurash đạt từ Huy chương cấp quốc gia, quốc tế. Điển hình là vận động viên Trần Thương, vận động viên đội tuyển Judo tỉnh Bạc Liêu đạt Huy chương Vàng Sea Games 30.

Lĩnh vực sân khấu cũng tiếp tục phát triển thêm thành tích mới là quê hương của bản Dạ cổ hoài lang, năm qua thế hệ con cháu bác Sáu Lầu đã ghi thêm dấu son truyền thống của nghệ thuật tỉnh nhà. Chúng ta gặt hái được nhiều Huy chương Vàng, Bạc tại các hội diễn nghệ thuật quần chúng, liên hoan nghệ thuật các dân tộc đờn ca tài tử toàn quốc...

Trên lĩnh vực nhiếp ảnh, trước đây so với các tỉnh chúng ta còn kém một số tỉnh bạn. Tuy nhiên, những năm gần đây, năm nào cũng đạt giải cao, chúng ta liên tiếp đạt các giải khu vực, quốc gia, quốc tế. Đặc biệt năm 2019, đạt Huy chương Vàng các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, các cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế được bạn bè thán phục. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ tuổi tiếp tục khẳng định mình, đó là Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Đức Toại, Nguyễn Xuân Hãn, Đặng Quang Vinh…

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Không ít những em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, (điển hình như) em: Trần Thị Như Quỳnh, Trường THCS Minh Nhựt, huyện Vĩnh Lợi; em Nguyễn Sĩ Nguyên, Trường THPT Điền Hải, huyện Đông Hải đạt giải Nhất cuộc thi sáng tạo thanh niên nhi đồng.

Về lĩnh vực khoa học công nghệ có nhiều kỹ sư năng động sáng tạo, thường xuyên cải tiến, tìm ra những giải pháp tối ưu (điển hình) như ông Phạm Minh Phú, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Bạc Liêu, thay công tơ điện trạm biến áp chuyên dùng và trạm công cộng không cần cắt điện.

Đồng thời, chúng ta ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã dũng cảm, mưu trí triệt phá các vụ án lớn trên địa bàn tỉnh. Những thành tích của các chiến sĩ công an và lực lượng vũ trang đã thiết thực góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và còn rất nhiều những cá nhân đạt thành tích cao trong những lĩnh vực khác; mỗi cá nhân tham dự buổi Lễ tuyên dương hôm nay và mỗi ý kiến phát biểu, giao lưu hôm nay sẽ là một bài học, một tấm gương cho mỗi người chúng ta phấn đấu, noi theo và cảm thấy tự hào về con người của quê hương Bạc Liêu. Đó là những bông hoa rạng rỡ trong vườn hoa tươi đẹp trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà năm 2020. Thay mặt cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh, Tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của 132 cá nhân đã đạt được trong lao động và công tác trong năm qua.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bứt phá, về đích để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, theo dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Do đó, quyết tâm chính trị của chúng ta phải cao hơn nữa, các mục tiêu kinh tế - xã hội phải xác thực, chúng ta phấn đấu tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế; tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy kinh tế của tỉnh; nhất là lĩnh vực đang có tiềm năng và lợi thế tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững với các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, kết hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện chương trình giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm; đa dạng hóa các hình thức và phương pháp đào tạo nghề phù hợp đối tượng học nghề và yêu cầu sản xuất.

Một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh, Tôi mong rằng trong thời gian tới, các cá nhân đạt thành tích cao hôm nay hãy tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học tập, sáng tạo, lao động, sản xuất để đạt được những thành tích mới hơn, cao hơn năm nay, đã có một số lĩnh vực nhiều năm liền đã đạt thành tích cao, song cũng còn nhiều lĩnh vực ít đạt thành tích cao như: Nghiên cứu khoa học kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế... Nghiên cứu làm sao cho các lĩnh vực của tỉnh đều đạt thành tích cao, sự đóng góp của mỗi tập thể, cá nhân sẽ góp phần cho tỉnh Bạc Liêu của chúng ta phát triển sánh ngang bằng các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Trước thềm năm mới, Tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí năm mới mạnh khỏe, thắng lợi, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Trân trọng cảm ơn!

Số lượt xem: 306

Tin đã đưa
Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh