- Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Phương Nam tiếp Tổng Công ty Điện lực miền Nam - Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 - Tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020 - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; gia đình - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu các lĩnh vực: Văn hóa; thể dục, thể thao; du lịch; gia đình - Tỉnh ủy Bạc Liêu trao Huy hiệu Đảng đợt 1 năm 2021

null Phát biểu của đồng chí Lâm Thị Sang tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác VHTTTT&DL năm 2020

Phát biểu của đồng chí Lâm Thị Sang tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác VHTTTT&DL năm 2020
Thứ ba, 14/01/2020, 14:32

Thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu!

Hòa trong không khí thi đua của cả nước nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), mừng Xuân mới Canh Tý 2020, hôm nay Tôi rất phấn khởi đến dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Trước tiên, thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, Tôi xin gửi đến các đồng chí, quý đại biểu tham dự Hội nghị lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu!

Năm 2019, là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy; sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh và điều hành của UBND tỉnh, cùng các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục ổn định và phát triển, kết quả đạt được 20/20 chỉ tiêu của năm 2019 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây cũng năm đầu tiên tỉnh đạt hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm (trong đó 10 chỉ tiêu vượt và 10 chỉ tiêu đạt).

Đặc biệt, năm 2019 cũng là năm đầu tiên tỉnh triển khai thực hiện 05 trụ cột để tập trung chỉ đạo phát triển trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh, tiêu biểu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)  tăng 10,61% so với năm 2018, đứng thứ 2 khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Những kết quả đạt được trong năm qua, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, còn có sự đóng góp rất quan trọng của ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước được tổ chức trang trọng, an toàn và tiết kiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vui chơi giải trí và hưởng thụ đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động của ngành được tăng cường; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tiếp tục có bước phát triển, góp phần đáng kể vào thành tựu kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông luôn tích cực bám sát và nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nướcCông tác quản lý hoạt động tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản được thực hiện đúng theo định hướng và sự chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước luôn được đảm bảo, hoạt động ổn định thông suốt. Các ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được duy trì sử dụng và ngày càng mang lại nhiều hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính của từng đơn vị nói riêng và của toàn tỉnh nói chung.

Từ những kết quả đã đạt được trong năm qua, chúng ta có thể khẳng định rằng, ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã khắc phục được những mặt tồn tại, hạn chế của các năm trước, công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cán bộ, công chức, viên chức của Ngành, công tác cải cách hành chính, công tác tài chính của các đơn vị trực thuộc,…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như:

Về công tác tham mưu:

Việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo một số lĩnh vực hoạt động của Ngành đôi lúc còn chậm, chất lượng chưa cao. Công tác tuyên truyền, cổ động còn chưa thường xuyên, hiệu quả tác động đến nhận thức của người dân chưa cao.

Về văn hóa, nghệ thuật:

Về nghệ thuật chưa có nhiều chương trình, tác phẩm chất lượng nghệ thuật cao để phục vụ nhân dân, công tác tu bổ di tích, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích hạn chế; hoạt động dịch vụ phục vụ tại các di tích chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của khách tham quan.

Về Thể dục thể thao:

Phong trào thể thao quần chúng ở cơ sở đang phát triển, tuy nhiên chưa đồng đều giữa các địa phương, chưa phát huy hết công năng hoạt động tại các thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư. Công tác đào tạo lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao còn hạn chế; đội ngũ huấn luyện viên ở một số môn chưa đủ mạnh, chưa phát huy hết năng lực và tiềm năng phát triển của vận động viên.

* Về Du lịch:

Các chỉ tiêu của lĩnh vực du lịch cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhìn chung du lịch năm 2019 đạt khá, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định: Hiện tượng chèo kéo khách được khắc phục nhưng vẫn còn xảy ra tại một số cơ sở du lịch văn hóa, tín ngưỡng làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch của tỉnh; vấn đề vệ sinh môi trường ở một số khu, điểm tham quan chưa đảm bảo, nhất là trong các dịp lễ hội, các đợt cao điểm du lịch. Đội ngũ cán bộ công tác trên lĩnh vực du lịch còn hạn chế về số lượng và chất lượng; ngành du lịch chưa thực sự thu hút nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao; từ đó, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, vận hành, phát triển du lịch hiện đại, chuyên nghiệp.

Về thư viện:

Công tác thư viện vẫn còn hạn chế, số lượng bạn đọc đến thư viện đọc và mượn sách giảm nhiều gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác phục vụ bạn đọc cũng như công tác xây dựng và phát triển hệ thống phòng đọc sách, thư viện cơ sở trên địa bàn tỉnh, nguyên nhân do ảnh hưởng của công nghệ truyền thông và mạng internet.

Về Thông tin, truyền thông:

Công tác triển khai thực hiện dự án nâng cấp hệ thống mạng LAN, thay mới hệ thống máy tính của các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh, xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh và cấp huyện từ cấp độ 3 trở lên còn chậm so với tiến độ. Việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước vẫn còn rời rạc, thiếu sự đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên thôngcác dự án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin triển khai thực hiện còn chậm nên kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh có cải thiện nhưng chưa đáng kể (năm 2019, thứ hạng 57/63; năm 2018, thứ hạng 61/63 tỉnh thành).

Thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu!

Năm 2020 là năm cuối cùng để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước.

Có thể nói, đây là cơ hội rất lớn để ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; đồng thời, cũng là thách thức không nhỏ đối với Ngành, nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Do đó, để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả mà ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã đạt được; khắc phục những mặc còn hạn chế, tồn tại của những năm qua, Tôi cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ giải pháp năm 2020 của Ngành đã đề ra, đồng thời đề nghị các đồng chí cần tập trung một số vấn đề trọng tâm như sau:

Công tác tham mưu:

Tiếp tục nâng cao năng lực trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động của Ngành có chất lượng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; quan tâm cấp trang thiết bị, phương tiện âm thanh,... từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để các thiết chế đủ sức hoạt động.

Công tác quản lý nhà nước:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; tập trung kiểm tra một cách đồng bộ, chặt chẽ và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành; đổi mới nội dung, phương thức triển khai, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, đồng thời tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thông qua nhiều hình thức khác nhau. 

Về văn hóa, nghệ thuật:

Chỉ đạo các đoàn nghệ thuật, các Trung tâm Văn hóa tỉnh, huyện, thành phố nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp nghiên cứu sáng tác, tập luyện để có chương trình, tác phẩm chất lượng nghệ thuật cao đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân; củng cố và duy trì hoạt động của các CLB, đội nhóm văn nghệ ở cơ sở, nhất là các CLB đờn ca tài tử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo và tiến hành họp đánh giá sơ kết hoạt động của các CLB đờn ca tài tử gắn với phát triển du lịch.

Về Thể dục thể thao:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, thông qua đó nhằm nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng, mở rộng thêm số môn thể thao thành tích cao, tăng chỉ tiêu huy chương để tăng thứ hạng của Bạc Liêu trong bảng tổng xếp hạng của khu vực và toàn quốc.

* Về phong trào:

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng người cán bộ công chức, viên chức có tác phong công nghiệp, tận tụy và có trách nhiệm cao với công việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm 2019. Phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh.

* Về Du lịch:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV về việc “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và triển khai thực hiện các dự án du lịch đã có chủ trương đầu tư của tỉnhquan tâm đúng mức đến công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đỗi mới nội dung, hình thức trang website của Sở để nâng cao hiệu quả công tác quảng bá du lịch của tỉnh đến với công chúng và du khách gần xa; khai thác, phát huy hiệu quả của 09 điểm du lịch tiêu biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn tỉnh.

Về Thông tin, truyền thông:

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý hoạt động báo chí, định hướng thông tin đảm bảo sự thật khách quan, thông tin nhanh và chính xác về tình hình kinh tế - xã hội; xử lý kịp thời, có hiệu quả đối với các thông tin sai lệch. Thực hiện tốt công tác truyên truyền phổ biến pháp luật, tiếp tục làm tốt công tác thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh Bạc Liêu đến các địa phương trong và ngoài nước.

            - Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý bưu chính, viễn thông nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện tốt các quy định về quản lý đại lý Internet, trò chơi trực tuyến và quản lý thuê bao di động trả trước; quản lý việc phát triển kết cấu hạ tầng viễn thông ở các khu dân cư mới thành lập, các khu hành chính sao cho đảm bảo mỹ quan và đúng với Quy hoạch đã được phê duyệt. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, kể cả về hạ tầng máy tính, hạ tầng mạng và các phần mềm hỗ trợ, ứng dụng; khẩn trương tham mưu, đề xuất việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh, đô thị thông minh, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tăng cường công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp mạng LAN để hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ theo quy định. Đặt biệt, sớm hoàn thành Cổng Dịch vụ công của tỉnh để hoàn thiện việc kết nối, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua đó để cải thiện chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh so với hiện nay.

* Công tác, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho Ngành, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát động phong trào thi đua thường xuyên trong toàn ngành, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên phong trào phát triển.

Kính thưa các đồng chí!

Nhân dịp Xuân về Tết đến, thay mặt cho Lãnh đạo UBND tỉnh, Tôi xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn!

Số lượt xem: 3508

Tin đã đưa
Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh