- Thực hiện các giải pháp để tăng cường chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI và PAPI của tỉnh - Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021 - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2021 - Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - Những chương trình hành động đầy tâm huyết, hợp lòng dân - Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý người đến và đi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 - Bạc Liêu: Trẻ em mầm non nghỉ học từ ngày 10/5/2021; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường - Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X tiếp xúc cử tri các phường 3, 7, 8 - Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống Covid-19 - Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quvết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ - Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh - Bổ nhiệm đồng chí La Văn Viễn làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Đồng chí Lê Quốc Minh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh

null Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Thứ tư, 16/12/2020, 16:49

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với một số nội dung cụ thể sau:

Mục tiêu: Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và 03 đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, chủ động thu hút, huy động các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng. Tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm; tăng cường quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP):                                 9% - 10%.

(2) Cơ cấu GRDP theo giá hiện hành:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản:                                             38,8%.

- Công nghiệp và xây dựng:                                                   21,69%.

- Dịch vụ:                                                                                34,92%.

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm:                                4,59%.

(3) GRDP bình quân đầu người:                                            61,71 triệu đồng/người/năm.

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội:                                            31.780 tỷ đồng.

(5) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (thu nội địa): 3.337 tỷ đồng.

(6) Số doanh nghiệp thành lập mới:                                      400 doanh nghiệp.

(7) Phấn đấu số hợp tác xã thành lập mới:                           20 hợp tác xã kiểu mới.

(8) Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng:                                             33%.

(9) Sản lượng thủy sản:                                                         414.400 tấn.

Trong đó, sản lượng tôm:                                                      212.800 tấn.

(10) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa:                                     886 triệu USD.

Trong đó, xuất khẩu tôm:                                                       đạt 860,88 triệu USD.

(11) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 20/49 xã; đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 03/49 xã.

(12) Tỷ lệ lao động qua đào tạo:                                             65,54%.

(13) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia:                                    74,91%.

(14) Số bác sỹ/vạn dân:                                                         10,5 bác sĩ trở lên.

(15) Số giường bệnh trên vạn dân:                                        27,5 giường.

(16) Tỷ lệ hộ nghèo: giảm theo tiêu chí mới của Trung ương giao.

(17) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế:                                          91%.

(18) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt:                            80%.

(19) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch:                 72%.

Để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, HĐND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như:

Một là, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển cánh đồng lớn và liên kết tiêu thụ lúa gạo. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, thủy sản, quản lý môi trường; kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ngập úng, khô hạn, xâm nhập mặn. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân.       

Hai là, tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục duy trì và nâng chất các xã đạt tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Ba là, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án về năng lượng tái tạo và dự án điện khí LNG Bạc Liêu. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước. Tiếp tục tạo điều kiện phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch của tỉnh.

Bốn là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quản lý đất đai (nhất là quản lý đất công), bảo vệ môi trường, quản lý trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng,… tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Có giải pháp ứng phó và phòng, chống hiệu quả với triều cường, ngập úng tại các tuyến đường trong đô thị, nhất là thành phố Bạc Liêu.

Năm là, thực hiện các giải pháp khuyến khích tiêu dùng và phát triển thương hiệu Việt. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao sản lượng, chất lượng hàng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu; phát triển mạnh thương mại điện tử. Tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng,... nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Sáu là, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao điểm số và thứ hạng về các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI).

Khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Bảy là, quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc, nâng cao năng lực, công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế. Triển khai thực hiện kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tư vấn và thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.                         

Tám là, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ tài chính - ngân sách; phấn đấu thu ngân sách năm 2021 đạt chỉ tiêu đề ra. Triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương liên quan đến chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, các giải pháp tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho các lĩnh vực.

Chín là, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ. Nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị bệnh; chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, phấn đấu không để lây lan trong cộng đồng. Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thông tin báo chí, xuất bản và an toàn thông tin. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Mười là, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về du lịch của tỉnh; thực hiện có hiệu quả các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới.

Mười một là, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân vững chắc; tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại của công dân.

HĐND tỉnh giao UBND, các cơ quan tư pháp, các cấp, các ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này; Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết; UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp giám sát và tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết.

Chi tiết:

Ngọc Hiền

Số lượt xem: 2446

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh