- Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại thành phố Cần Thơ - Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam - Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

null Nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2018

Màu chữ Cỡ chữ
Nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2018
Thứ tư, 20/06/2018, 14:00

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2018.

​​​​​​Theo đó, công tác CCHC của tỉnh trong 6 tháng đầu năm được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể; các Sở, Ban, Ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung luôn bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh; công tác chỉ đạo điều hành CCHC có nhiều chuyển biến tích cực; việc rà soát đơn giản hóa TTHC được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt và đúng theo hướng dẫn của Cục Kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp ngày càng đồng bộ, thông suốt và hiệu quả; cơ sở vật chất, phòng làm việc tại nơi tiếp nhận và trả kết quả được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp, bố trí chỗ nơi khang trang, rộng rãi, thoáng mát; tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp kiện toàn, phát huy hiệu quả trong công việc; chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức từng bước được nâng cao; công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại một số Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, xã còn chậm; nhận thức của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương về CCHC còn hạn chế, việc phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương còn ít, đa số là cán bộ kiêm nhiệm...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm theo Kế hoạch năm của tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC theo từng năm, giai đoạn. Thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC.../.

Chi tiết

L. Tâm

Số lượt xem: 117

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh