- Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX - Tóm tắt thành tích các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị tuyên dương quý IV/2020 - Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học thành phố Bạc Liêu khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở các địa phương - Bạc Liêu: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Quy định mức trợ cấp, phụ cấp đối với Dân quân tự vệ - Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2021 - Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 - Sáp nhập ấp trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu - Hướng dẫn tìm ý tưởng tham gia Hội thi - Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật - Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và thực hành kỹ thuật lái xe an toàn - Kiểm tra toàn diện công tác mặt trận năm 2020 - Hội nghị phổ biến các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 (lần 2) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

null Nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh
Thứ năm, 09/07/2020, 16:55

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh luôn chú trọng và không ngừng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động theo hướng linh hoạt, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm. Qua đó, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.

 Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL  lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức (Ảnh baclieu.gov.vn)

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL  lần thứ 7,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 do tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức (Ảnh baclieu.gov.vn)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, các Sở, Ngành có liên quan để thống nhất về chương trình, nội dung Kỳ họp, xác định những vấn đề trọng tâm, bức xúc ở địa phương để đưa vào xem xét, quyết định tại Kỳ họp, phân công trách nhiệm chuẩn bị tài liệu và những vấn đề quan trọng khác phục vụ chu đáo Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phân công các Ban của HĐND tỉnh thực hiện công tác thẩm tra theo quy định; cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra trình tại Kỳ họp và các tờ trình của UBND tỉnh trình giữa hai Kỳ họp. Các tài liệu Kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị tích cực và kịp thời gửi tới các vị đại biểu để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận và chất vấn tại Kỳ họp. Công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức các Kỳ họp đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND đã chỉ đạo tổ chức 02 Kỳ họp; thông qua 31 nghị quyết (trong đó, có 11 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật) liên quan đến nhiều lĩnh vực và làm công tác nhân sự theo quy định. Việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; các nghị quyết được thảo luận kỹ về cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện và tính khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương.

Đối với hoạt động giám sát: Thường trực HĐND tỉnh duy trì và thực hiện tốt hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Mặc dù trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, Thường trực HĐND chủ trì tổ chức giám sát 01 chuyên đề của HĐND tỉnh; 02 chuyên đề giám sát của Thường trực:. Các Ban của HĐND tỉnh giám sát 04 chuyên đề. Ngoài ra, Thường trực HĐND chỉ đạo các Ban khảo sát 02 cuộc để nắm thông tin, nhu cầu bức xúc, chính đáng của cử tri để phục vụ cho việc ban hành các nghị quyết của Kỳ họp thứ 12 và Kỳ họp thứ 14.

Bên cạnh việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, trước, sau mỗi Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và triển khai sớm đến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo Văn phòng HĐND phối hợp với các cơ quan thông tin kịp thời thông báo rộng rãi lịch tiếp xúc cử tri của tất cả các tổ đại biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết và tham dự. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và tiếp tục có những cải tiến về nội dung, dành nhiều thời gian để tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh của cử tri cũng như thông tin, tuyên truyền đến cử tri biết về nội dung các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa được ban hành. Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo, gửi đến đại biểu kịp thời. Sau tiếp xúc, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời và báo cáo trực tiếp tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Công tác tiếp công dân được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt nhiều kết quả tốt. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo từng đại biểu hoạt động chuyên trách phải tham gia tiếp công dân với Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp huyện tại nơi mình ứng cử và tại trụ sở làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh tham gia tiếp 64 lượt công dân theo định kỳ và tiếp tại cơ quan; đã tiếp nhận và xử lý 98 đơn khiếu nại, tố cáo. Nội dung khiếu nại, tố cáo đa số liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất; bồi thường giải tỏa, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; một số đơn có nội dung không đồng ý với các bản án, quyết định hành chính, kết luận, xử lý của cơ quan chức năng... Qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Ban Pháp chế có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết 48 đơn; trả lời, hướng dẫn công dân 07 đơn; chuyển trả công dân 05 đơn do hình thức, nội dung đơn không đúng quy định pháp luật; lưu, theo dõi 38 đơn do gửi nhiều lần, đơn đã được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết đúng quy định và không có nội dung, tình tiết mới.

Để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan để chuẩn bị nội dung các Kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức trong năm 2020 bảo đảm chất lượng. Làm tốt vai trò chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND tỉnh; triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật và nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu lực và hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQ tỉnh, với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động giám sát tại địa phương. Tổ chức thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Tiếp tục nghiên cứu để hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn thật sự có hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngọc Hiền

Số lượt xem: 118

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh