- Sơ kết lần 2 công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR - Sẵn sàng cho ngày hội lớn - Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X - Hướng dẫn tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông - Phiên “Chợ nhân đạo” năm 2021 - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh - Lê Thị Ái Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh - Lê Thị Ái Nam: Khẩn trương chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công - Họp Hội đồng Tư vấn về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu - Thực hiện các giải pháp để tăng cường chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI và PAPI của tỉnh - Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021 - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2021 - Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - Những chương trình hành động đầy tâm huyết, hợp lòng dân

null Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thứ năm, 07/05/2020, 09:47

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành để triển khai thực hiện, với những nội dung chủ yếu như sau:

Kế hoạch được UBND tỉnh ban hành nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn, khâu đột phá và giải pháp chủ yếu về phát triển bền vững kinh tế biển Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để tổ chức thực hiện đạt yêu cầu Kế hoạch đề ra.

Yêu cầu của Kế hoạch đề ra là quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện các nội dung của Nghị quyết số 26/NQ-CP đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo đảm tính bền vững trong phát triển kinh tế biển, xây dựng thương hiệu biển; tạo được sự bứt phá về khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý các vùng biển, ven biển và đảo; bảo đảm tính khả thi trong huy động và sử dụng nguồn lực, phù hợp với bối cảnh trong nước; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị. Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ vào nội dung Kế hoạch để xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

L. Tú Quyên

 

Số lượt xem: 2237

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh