- Công bố các Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ về phê chuẩn nhân sự tại tỉnh Bạc Liêu - Bạc Liêu: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 - Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đại sứ Úc tại Việt Nam - Thu hồi đất do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất, UBND huyện Đông Hải quản lý - Thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 11/2020 và công tác trọng tâm tháng 12/2020 - Bạc Liêu: Hội nghị lần thứ 02 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Cho Công ty Cổ phần Năng lượng Nhật Bản - Bạc Liêu thuê đất tại huyện Đông Hải - Ông Ngô Công Hầu được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX - Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính - Tóm tắt thành tích các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đề nghị tuyên dương trong quý IV/2020 - Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học thành phố Bạc Liêu khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

null Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thứ sáu, 22/12/2017, 09:50

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành nhiều kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời, xác định đầy đủ, rõ ràng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương nên công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả khả quan.

Nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Xác định cải cách hành chính nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc đổi mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước nên UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, kế hoạch cụ thể thực hiện trên nhiều lĩnh vực, bám sát vào tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương để áp dụng một cách khoa học, hợp lý.

Để thực hiện có hiệu quả theo các quyết định, kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã tiến hành các phương pháp thực hiện như: Kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành pháp luật, việc thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập… Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra là công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn cải cách hành chính thông qua các phương tiện thông tin mà chủ đạo là các cơ quan báo, đài tại địa phương tuyên truyền nội dung liên quan đến các hoạt động cải cách hành chính, giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ hơn kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình.

Một số kết quả đạt được

Các nhiệm vụ của của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đã được UBND tỉnh quán triệt, chỉ đạo và được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền mặt trận và các đoàn thể, nhân dân, từ đó các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của tỉnh đổi mới thông qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm trên từng nội dung, lĩnh vực của công tác cải cách hành chính; có nhiều giải pháp, cách làm hay trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện, thực hiện đúng quy trình từ khâu soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định đến ban hành, có tính khả thi cao trong quá trình triển khai thực hiện.

Xúc tiến xây dựng Dự án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện để tập trung các thủ tục hành chính về một đầu mối; thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp, kiện toàn, phát huy hiệu quả; chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được cấp giấy chứng nhận và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO và duy trì thực hiện ổn định…

Với những kết quả đạt được từ việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ, Bạc Liêu tin tưởng sẽ góp phần cùng cả nước và là một trong những địa phương có môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước./.    

Chi tiết

Tuấn Anh

Số lượt xem: 14

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh