- Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại thành phố Cần Thơ - Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam - Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

null Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Thứ tư, 17/02/2016, 13:55

Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. ​​​​​​​

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu công tác truyền thông về kiểm soát TTHC phải bảo đảm công khai, minh bạch đầy đủ và kịp thời các thông tin của TTHC; địa chỉ cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC. Đồng thời, chọn địa điểm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC.

Nội dung tuyên truyền tập trung về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; Tầm quan trọng, ý nghĩa và các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo Nghị định 63 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; mục tiêu và tác động của cải cách TTHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo Nghị định 20 và Nghị định 48 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC.

Ngoài ra, tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ truyền thông về cải cách TTHC và kiểm soát TTHC với các nội dung: Ý nghĩa biểu trưng và khẩu hiệu của công tác cải cách TTHC; tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của kiểm soát TTHC; giới thiệu hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC; vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC các cơ quan, đơn vị,…

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin; Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào quy trình kiểm soát TTHC, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

KN

Số lượt xem: 26

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh