- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khảo sát một số dự án trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu - Công ty Cổ phần ITTA tuyển dụng nhân viên kỹ thuật vận hành bảo dưỡng nhà trạm viễn thông - Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 - Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc của người Việt Nam” tỉnh Bạc Liêu - “Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” - Hội thảo về xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng tôm - lúa bền vững - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng huyện Hòa Bình thành thị xã vào năm 2025 và xây dựng thị xã Giá Rai đạt tiêu chuẩn loại III - Phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam - Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) - Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV - Hội nghị giao ban công tác khoa giáo và giáo dục lý luận chính trị quý I/2021 - Triển khai thi hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân

null Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021
Thứ hai, 22/03/2021, 14:04

Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 vừa được ban hành.

Các ni dung thc hin ca Kế hoch bao gm: Tiếp tc tuyên truyn các chủ trương, chính sách của Đng, pháp lut của Nhà nước v công tác CCTTHC, KSTTHC; tm quan trng, ý nghĩa v thc hin CCTTHC và các nội dung cơ bản ca công tác KSTTHC theo quy định; hướng dẫn người dân, doanh nghip thc hin quyn phn ánh, kiến ngh v quy đnh hành chính; các cách thc thc hin phn ánh, kiến ngh và cách gi phn ánh, kiến ngh qua qua H thng tiếp nhn, tr li phn ánh, kiến ngh của người dân, doanh nghip ti đa ch: https://dichvucong.gov.vn/guipakn; nâng cao hiu lc, hiu qu hot đng của các cơ quan nhà nước trong vic cung cp dch v công trc tuyến mc đ 3, mc đ 4; đy mnh tiếp nhn hồ sơ, trả kết qu gii quyết th tc hành chính qua dch vụ bưu chính công ích nhằm nâng cao chất lượng gii quyết và thái độ phc v, s hài lòng của người dân, doanh nghip, góp phn ci cách hành chính, phát trin kinh tế - xã hi ca tnh; phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí trong vic thông tin, tuyên truyn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước v phát trin Chính quyn đin t nói chung và dch v công trc tuyến nói riêng, nhm to điu kin thun lợi cho người dân, t chc nm bt kp thi v dch v công trc tuyến mc đ 3, mc đ 4; tuyên truyn, ph biến trong cng đồng dân cư về các cách thc thc hin th tc hành chính qua Dch v công trc tuyến đi vi các th tc đã được công b tiếp nhn hồ sơ trực tuyến trên Cng Dch v công quc gia ti đa ch http://dichvucong.gov.vn, Cng Dch v công ca tnh ti đa ch: http://dichvucong.baclieu.gov.vn; tuyên truyn vn đng cán b, công chc, viên chức, người lao đng và qun chúng nhân dân tích cc tham gia vào quy trình KSTTHC, đ xut sáng kiến CCTTHC, góp phn nâng cao chất lượng công tác CCTTHC và KSTTHC trên địa bàn tnh; gii thiu, nhân rng đin hình và t chc biểu dương những tp th, cá nhân có thành tích tt, có tinh thn trách nhim, thái đ tích cc trong hot đng KSTTHC và gii quyết th tục hành chính; đồng thi, có hình thc phê phán nhng hiện tượng, cá nhân, t chc có hành vi tiêu cc, thái đ ca quyn, hách dch, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghip trong quá trình gii quyết th tc hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch.

L. Thu Tho

Số lượt xem: 73

Tin đã đưa
Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh