- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khảo sát một số dự án trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu - Công ty Cổ phần ITTA tuyển dụng nhân viên kỹ thuật vận hành bảo dưỡng nhà trạm viễn thông - Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 - Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc của người Việt Nam” tỉnh Bạc Liêu - “Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” - Hội thảo về xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng tôm - lúa bền vững - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng huyện Hòa Bình thành thị xã vào năm 2025 và xây dựng thị xã Giá Rai đạt tiêu chuẩn loại III - Phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam - Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) - Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV - Hội nghị giao ban công tác khoa giáo và giáo dục lý luận chính trị quý I/2021 - Triển khai thi hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân

null Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thứ sáu, 01/01/2021, 09:00

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thanh niên, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức về Luật Thanh niên và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật Thanh niên.

Về yêu cầu, việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm sự chỉ đạo của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan cấp tỉnh, cấp huyện trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên; xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ trì của Sở Nội vụ trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triên khai thi hành Luật Thanh niên; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc theo Kế hoạch đề ra; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng lộ trình cụ thể bảo đảm từ ngày 01/01/2021, Luật Thanh niên được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mc trong quá trình tổ chức thực hiện, triển khai Luật Thanh niên.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Thanh niên và các văn bản hưóng dẫn thi hành Luật Thanh niên; tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tập huấn, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật quy đnh chi tiết Lut Thanh niên.

Về tổ chức thực hiện Kế hoạch, Giám đốc Sở Nội vụ là người được giao trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

L. Thanh Thiện

Số lượt xem: 291

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh