null Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thứ ba, 24/11/2020, 15:57

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Kế hoạch được ban hành với mục đích xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện của UBND tnh theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đng bộ và hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật; tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật đến cán bộ, công chc, viên chức nhằm nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho đại diện các cơ quan, đơn vị của HĐND, UBND các cấp; rà soát, xây dựng văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bn QPPL để phù hp với Luật; tổ chức tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn bn QPPL theo quy định của Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng văn bản của các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện và công chức pháp chế các Sở, Ban, Ngành tỉnh; thực hiện rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thng hóa văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành chính ở các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện để có biện pháp bổ trí cán bộ đủ năng lực thực hiện công tác này; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản QPPL và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật.

Để tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở, Ban, Ngành trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công; tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Luật đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành.

Nội dung Kế hoạch:

Lê Tâm

Số lượt xem: 918

Tin đã đưa
Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh