- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khảo sát một số dự án trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu - Công ty Cổ phần ITTA tuyển dụng nhân viên kỹ thuật vận hành bảo dưỡng nhà trạm viễn thông - Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 - Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc của người Việt Nam” tỉnh Bạc Liêu - “Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” - Hội thảo về xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng tôm - lúa bền vững - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng huyện Hòa Bình thành thị xã vào năm 2025 và xây dựng thị xã Giá Rai đạt tiêu chuẩn loại III - Phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam - Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) - Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV - Hội nghị giao ban công tác khoa giáo và giáo dục lý luận chính trị quý I/2021 - Triển khai thi hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân

null Kế hoạch thực hiện công tác gia đình phòng, chống Bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Kế hoạch thực hiện công tác gia đình phòng, chống Bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021
Thứ bảy, 30/01/2021, 18:31

Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống Bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 vừa được ban hành.

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vị trí, vai trò và tầm quan trọng việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, ấm no, hạnh phúc và tiến bộ; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và công tác phòng, chống bạo lực trong gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, hạn chế thấp nhất vụ bạo lực trong gia đình trên toàn tỉnh; tăng cường, đẩy mạnh và phát huy cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2021.

Các nội dung trọng tâm triển khai thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản; Ban Chỉ đạo công tác gia đình triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2021; Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm năm 2021; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Ngày hội gia đình kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6); tiếp tục tăng cường chỉ đạo địa phương thực hiện tốt việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức mở các lớp tập huấn triển khai các văn bản mới về lĩnh vực gia đình cho cán bộ phụ trách công tác gia đình tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn kỹ năng quản lý và hoạt động CLB "Gia đình phát triển bền vũng” mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; theo dõi việc triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; đẩy mạnh các hoạt động công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình theo quy định của pháp luật. Khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo cấp trên theo quy định; sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin, báo cáo.

Nội dung chi tiết:

L. Quyên

Số lượt xem: 753

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh