- Ông Ngô Công Hầu được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX - Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính - Tóm tắt thành tích các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đề nghị tuyên dương trong quý IV/2020 - Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học thành phố Bạc Liêu khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở các địa phương - Bạc Liêu: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đối với thủy sản và gia súc, gia cầm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tổng kết thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Thí điểm sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện để chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Bãi bỏ các quy trình nội bộ của Ban Quản lý Các khu công nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính - Quy định mức trợ cấp, phụ cấp đối với Dân quân tự vệ - Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2021 - Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

null Kế hoạch triển khai thực hiện việc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Kế hoạch triển khai thực hiện việc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Thứ hai, 17/08/2020, 10:50

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vừa được UBND tỉnh ban hành.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biên vũ khí hủy diệt hàng loạt (Nghị định) làm cơ sở cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả.

Nội dung của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định; các thông tin văn bản có liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và hoạt động phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Nghị định; nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Về nhiệm vụ, UBND tỉnh giao cho các Sở, Ban, Ngành và địa tổ chức quán triệt, tuyên truyên, phổ biến nội dung của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; các thông tin, văn bản có liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và hoạt động phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thiết lập trang thông tin điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và đường dây nóng của Cơ quan đầu mối quổc gia kết nối với các Sở, Ban, Ngành địa phương thực hiện việc tiếp nhận và trao đổi thông tin về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tập huấn chuyên sâu cho các tổ chức tài chính và phi tài chính về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; xây dựng chương trình, tố chức huấn luyện, diễn tập và thực hiện các phương án phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phương án ứng phó, khắc phục hậu quả của việc phổ biển vũ khí hủy diệt hàng loạt; điều tra về hoạt động vi phạm, trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại tỉnh; kiến nghị Cơ quan đầu mối quốc gia đưa vào danh sách tô chức, cá nhân bị chỉ định.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện Kế hoạch; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định trong cơ quan, đơn vị mình; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung chi tiết:

L Kim Huế

Số lượt xem: 227

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh