null Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
Thứ hai, 08/03/2021, 15:21

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Kế hoạch được ban hành với mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh năm 2021 và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Từ kết quả của phong trào thi đua, chú trọng xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến có thành tích biêu biểu xuất sắc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Phong trào thi đua phải phát động sâu rộng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh tham gia thường xuyên, liên tục, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Về nội dung, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thi đua đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, từ đó xác định tiến độ đã hoàn thành và đề ra các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu trong từng nhiệm vụ chính trị từ đây đến cuối năm 2021. Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay, thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương phát động các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình; các cơ quan, đơn vị là cơ quan thường trực phong trào thi đua chuyên đề chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, ý nghĩa các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng thành tích, đúng đối tượng và khen thưởng kịp thời, để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Nội dung chi tiết:

Ch. Nhàn

Số lượt xem: 1352

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh