null Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
Thứ ba, 05/01/2021, 16:46

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Thông qua hoạt động tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý, xử lý theo thẩm quyền những văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Yêu cầu của Kế hoạch là công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành toàn diện, thường xuyên, khách quan, công khai, đúng pháp luật. Chủ động, kịp thời báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền kết quả tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát văn bản để xử lý đúng theo trình tự, thủ tục quy định; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện.

Để tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp chủ trì triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả trình UBND tỉnh xem xét theo quy định; chủ động phối hợp Ban Pháp chế của HĐND tỉnh trong quá trình rà soát các văn bản do HĐND tỉnh ban hành. Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị được giao trách nhiệm tổ chức chức tự kiểm tra, rà soát đối với các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua hoặc trình UBND tỉnh ban hành; phối hợp, hỗ trợ cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật để các sở, ngành chuyên môn liên quan tập hợp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành khi các đơn vị này có yêu cầu.

Lê Tâm

Số lượt xem: 50

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh