- Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại thành phố Cần Thơ - Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam - Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 - Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

null Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp
Thứ ba, 04/02/2020, 14:27

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; gắn với phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những thành tựu quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước cũng như của tỉnh Bạc Liêu sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; nêu gương người tốt, việc tốt, những tập thể tiêu biểu trên các lĩnh vực; những kết quả đạt được trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Chỉ thị 12, Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy…

Về hình thức tuyên truyền, tùy theo đối tượng và điều kiện để lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp: Tuyên truyền thông qua hoạt động báo chí; tuyên truyền miệng; tuyên truyền thông qua lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; tuyên truyền thông thông qua hội nghị; tuyên truyền thông qua hình thức lễ hội; tuyên truyền bằng hình thức trực quan pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu…

Tuyên truyền được chia thành 04 đợt: Đợt 1 - Từ nay đến tháng 3/2020; đợt 2 - Từ đầu tháng 4/2020 đến khi kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đợt 3 - Từ sau khi kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đợt 4 - Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

CTTĐT (Tổng hợp)

 

Số lượt xem: 152

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh