- Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X - Bạc Liêu: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19" - Ngày 18/10, Bạc Liêu ghi nhận 49 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 - Tình hình thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch ngày 17/10/2021 - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid -19 - Ngày 17/10, Bạc Liêu ghi nhận 18 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 - Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp - Bạc Liêu cho phép hoạt động kinh doanh xổ số trở lại từ 22/10/2021 - Thu hồi 600m2 đất của UBND xã Ninh Thạnh Lợi quản lý - Thu hồi 390,9m2 đất của UBND xã Minh Diệu quản lý - Thu hồi 400m2 đất của UBND xã Phong Thạnh Đông quản lý - Thu hồi 500m2 đất của UBND xã Ninh Quới quản lý - Thu hồi 1.047,4m2 đất của UBND xã Ninh Hòa quản lý - Tình hình thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch ngày 16/10/2021 - Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương

null Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế
Thứ năm, 16/09/2021, 19:31

Ngày 16/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các địa phương trong cả nước.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bc Liêu có đồng chí L Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ch tch HĐND tnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đng chí Phm Văn Thiu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính ph Phạm Minh Chính nêu rõ, ngay từ khi Chính phủ được kiện toàn (tháng 4/2021), Chính phủ đã tập trung, quan tâm công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế một cách trọng tâm, thực chất và có giải pháp cụ thể. Theo đó, Chính phủ giao người đứng đầu các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác này; tạo điều kiện, tăng cường ưu tiên về tài chính, ngân sách, đội ngũ cán bộ cho xây dựng và hoàn thiện thể chế. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là xác định vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải giải quyết trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là của địa phương trong quá trình thực thi các quy định gặp các vướng mắc.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế vẫn bộc lộ một số bất cập. Do đó, Chính phủ tổ chức Hội nghị để tiếp tục rà soát, thống nhất đánh giá, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế thời gian tới. Hội nghị có thời gian ngắn, nội dung nhiều, yêu cầu cao, Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, thảo luận về những định hướng cụ thể trong thời gian tới đây.

Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc gửi Bí thư, Chủ tịch UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, UBND 63 tỉnh, thành phố đã tập trung tổ chức rà soát các vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hoạt động đầu tư, kinh doanh, phòng chống dịch Covid-19 gửi về Văn phòng Chính phủ.

Kết quả rà soát kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ tổng hợp liên quan đến 79 luật, 3 Nghị quyết của Quốc hội, 188 Nghị định, 20 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 135 Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 21 bộ, cơ quan ngang bộ. Ngày 14/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho công tác rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung ngay các quy định tại 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 10 Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tổng quan về những thành tựu, kết quả  đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật; nhận diện rõ các hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra phương hướng, các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác này.

Hội nghị thống nhất xác định rõ xây dựng, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là một trong ba đột phá chiến lược theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, lấy quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm giúp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, phòng, chống tham nhũng; tạo lập được khuôn khổ pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có chất lượng, đề xuất được nhiều giải pháp khả thi; Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Kết luận về Hi ngh này.

Để quán triệt, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong thời gian tới Thng đ ngh các bộ ngành, địa phương phải nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, đầu tư thỏa đáng về cơ sở vật chất, kinh phí, quan tâm chính sách cho người làm công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng; bám sát 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên tinh thần nhà nước pháp quyền; xây dựng và hoàn thiện thể chế để bảo đảm thực sự là “đòn bẩy” kiến tạo phát triển, tạo động lực phát triển, phát huy các nguồn lực, trong đó nguồn lực con người là quyết định (con người là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực và mục tiêu của sự phát triển), cùng với nguồn lực tài nguyên và nguồn lực văn hóa, truyền thống lịch sử; rà soát, giải quyết các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, trên tinh thần xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong rà soát, xây dựng thể chế…

Về các đề xuất tại Hội nghị, Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan tổng hợp, xử lý, báo cáo, đề xuất Chính phủ hoặc tham mưu Chính phủ báo cáo, đề xuất Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đức Hình

Số lượt xem: 533

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh