- Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ chi nhánh Bạc Liêu ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 - Quán triệt chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bạc Liêu: Nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 - Hội nghị trực tuyến tổng kết chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ - Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Dân - Lãnh đạo tỉnh kiểm tra một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân và thị xã Giá Rai - Bạc Liêu ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong Khu công nghiệp Trà kha - Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản năm 2021 - Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm bán hàng nông sản - Quyết liệt triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn cho các nhà đầu tư - Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ là người phát ngôn, cung cấp thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 - Tỉnh Bạc Liêu tiếp tục cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện Hòa Bình - Hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19

null Hội nghị trực tuyến tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
Thứ ba, 19/01/2021, 14:00

Ngày 19/01, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quc tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; tổng kết triển khai Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 án 500); Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đán 567) . Dự và ch trì Hi ngh có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thanh Duy phát biểu tham luận tại Hội nghị

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bc Liêu có đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đán 567 và Đề án 500, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương tổ chức triển khai Chiến lược và các Đán đạt nhiều kết quả quan trọng. C th như sau:

Về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, kết quả tổng hợp báo cáo thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, về cơ bản, các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. 100% các bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên.

Về Đề án 567, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý biên soạn Bộ tài liệu gồm những nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, hành chính nhà nước và quản lý nhà nước; một số kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ công chức trẻ ở xã; chuyên đề xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; công tác dân vận; quản lý văn hóa, xã hội, tôn giáo và dân tộc ở xã; quản lý quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Thông qua đào tạo bồi dưỡng, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, đã từng bước được nâng cao. Kết quả của Đề án đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao mặt bằng chung về trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ ở xã, từng bước tiêu chuẩn hóa ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, đảm bảo cho công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Với Đề án 500, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND 34 tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu

Phát biu tham lun ti Hi ngh v công tác trin khai thc hin Đ án 567 ca tnh, đng chí Phan Thanh Duy, Phó Ch tch UBND tnh Bạc Liêu cho biết t năm 2016 đến nay, tnh đã t chc đưc 04 lp bi dưng nâng cao năng lc qun lý nhà nưc cho 156 cán b, công chc tr xã, t l cán b, công chc tr xã đưc các huyn, xã c tham gia lp bi dưng chiếm t l cao (trên 90% cán b, công chc tr đưc tham gia lp bi dưng thuc Đ án 567).

Nhìn chung, Đán bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 đã tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức trẻ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay. Sau khi tham gia lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức trẻ tiếp thu được những kiến thức chung về quản lý nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ theo từng chuyên đề. Từ đó, công tác tham mưu, đề xuất giải quyết các công việc ở cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả cao hơn cán bộ, công chức trẻ ở xã đã chủ động, tích cực, có trách nhiệm, tinh thần phối hợp trong công việc và phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

Dịp này Phó Ch tch UBND tnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cũng kiến ngh Chính ph tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nhằm đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực hiện tại và bổ sung những kỹ năng thiết thực nhằm nâng cao khả năng tham mưu, đề xuất, khả năng tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ của đội ngũ công chức trẻ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế. Đng thi mở rộng phạm vi của Đề án đến tất cả các xã, phường, thị trấn để bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã có tuổi đời không quá 30 tuổi. Vì đây là đội ngũ cán bộ, công chức trẻ mới được tuyển dụng hoặc bầu giữ chức vụ lần đầu nên cần phải được tập huấn thường xuyên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ và lãnh đạo, quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thng Thưng trc Chính ph ghi nhận biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án 567 và Đán 500. Đồng chí yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị để có các giải pháp khắc phục các hạn chế, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025; tiếp tục tham mưu Chính phủ xem xét cho chủ trương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2021 - 2025. Các nội dung bồi dưỡng cần bảo đảm ngắn gọn, chuyên sâu, tập trung vào nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức trẻ phù hợp với từng vùng miền, nhất là nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin. Các ngành, địa phương nghiên cứu quan tâm thu hút đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi, lưu ý cách làm mới, huy động nhiều nguồn lực tạo đột phá để Đề án triển khai đạt hiệu quả. Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương bố trí sử dụng, đào tạo, xét tuyển phù hợp, đúng quy định pháp luật đối với đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện.

Đức Hình

Số lượt xem: 167

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh