- Tổng kết công tác Nội vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Tổng kết công tác khuyến học năm 2020 - Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Bạc Liêu triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo - Bạc Liêu triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 - Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao nhiều phần quà tại Chương trình “Điều ước cho em” - Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tình hình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại tỉnh Bạc Liêu - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm và làm việc với một số điểm trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Tổng kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 - Họp thành viên UBND tỉnh tháng 01/2021 - Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2021 - Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính - Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

null Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025
Thứ sáu, 27/11/2020, 11:14

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025, với những nội dung chính như:

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15

Về mục tiêu:

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,7% so với tổng dân số. Riêng lực lượng Dân quân thường trực xây dựng tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện 01 tiểu đội: 09 lực lượng; xã trọng điểm về quốc phòng và an ninh xây dựng 02 tổ: 06 lực lượng; các xã còn lại xây dựng 01 tổ: 03 lực lượng.

Phát triển đảng viên trong Dân quân tự vệ đạt 22% trở lên. Trong đó: Đảng viên trong lực lượng Dân quân đạt từ 20% trở lên; Đảng viên trong lực lượng tự vệ đạt 60% trở lên. Đoàn viên trong lực lượng Dân quân tự vệ đạt 70% trở lên. Hàng năm, huấn luyện Dân quân tự vệ đạt từ 80 - 85%.

100% Chi bộ quân sự có cấp ủy. 100% Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã qua đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Trong đó: 100% Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đến năm 2023 phải qua đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. 100% xã diễn tập chiến đấu phòng thủ; trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng phải tổ chức ít nhất một lần; thời gian cuộc diễn tập tối thiểu một ngày, đêm.

Về nhiệm vụ:

Thứ nhất, về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ: Thực hiện công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; tổ chức tuyển chọn, bình xét bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng những người đủ điều kiện để kết nạp vào lực lượng Dân quân tự vệ; quyết định công nhận Dân quân tự vệ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; tuyển chọn, kết nạp Dân quân tự vệ năm thứ nhất phải tương ứng với số đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ 20 - 25% so với tổng số Dân quân tự vệ; xây dựng các đơn vị Tự vệ ở các cơ quan của Đảng, cơ quan tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc các thành phần kinh tế được tổ chức xây dựng tự vệ theo thứ tự ưu tiên, đơn vị có tổ chức đảng xây dựng trước, sau đó đến đơn vị chưa có tổ chức Đảng.

Thứ hai, thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức; xây dựng Dân quân tự vệ đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tổ chức biên chế chặt chẽ, hợp lý, chú trọng nâng cao chất lượng của Dân quân thường trực, Dân quân cơ động, phòng không, Dân quân ở địa bàn trọng điểm quốc phòng và an ninh.

Thứ ba, thực hiện đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện, diễn tập, luyện tập hàng năm theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Dân quân tự vệ.

Thứ tư, nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc; góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ làng xã chiến đấu khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự, biên phòng, kiểm lâm và lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân; là lực lượng xung kích tại chỗ trong phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh…; tích cực lao động sản xuất, gương mẫu chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng làng xã văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Thứ năm, bảo đảm trang bị vũ khí đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thứ sáu, mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về kinh phí thực hiện:

Hàng năm, căn cứ đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách trình HĐND tỉnh quyết định.

Ngọc Hiền

Số lượt xem: 489

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh